Mekaaniselle purjeelle haetaan käyttäjäkokemuksia

Viking Grace valmistui Turun telakalta vuonna 2012 ja on maailman ensimmäinen nesteytettyä kaasua käyttävä iso risteilijä. Huhtikuussa 2018 alukseen asennettiin Norspower Oy:n kehittämä roottori tai mekaaninen purje. Purjeelta laite ei näytä ensinkään, sillä se on 24 metriä korkea ja 4 metriä leveä sylinteri.

Roottori Viking Gracen kannella. Roottori aiheuttaa vain pienen huminan.

Sähkömoottorin pyörittämä putkilomainen roottoripurje tuottaa ilmapaine-eroilmiön, joka työntää alusta eteenpäin. Pyörivän liikkeen ja tuulen aiheuttamaa ilmiötä kutsutaan Magnus-efektiksi. Ilmiötä voidaan kuvata esimerkiksi korkeasta paikasta pudotetulla koripallolla. Kun pallo saadaan pyörimään, se voi hyödyntää tuulta. Jalkapalloilijoille tämä on tuttu juttu.

Optimaalinen ajankohta uusille ratkaisuille

Entä miksi roottori on nyt uudelleen ajankohtaista? Miksi tätä ei ole ennen otettu käyttöön, vaikka  jo vuonna 1920 saksalainen Anton Flettner kehitti laivassa toimivan roottorin, ja osoitti sen toimivuuden ylittämällä Atlantin. Alus kävi vuonna 1924 Tukholmassakin.

Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riskin mukaan tilanne on otollinen uusille säästöä tuoville ympäristöystävällisille tuotteille.

– Polttoaine on kallistunut, haetaan säästöjä ja uudet yhä tiukkenevat säädökset maailman merillä. Polttoaineen kulutuksen avulla saadaan päästöjä pienemmäksi, mutta ennen kaikkea materiaalit ovat parantuneet, keventyneet ja halventuneet.

Norsepower on kehittänyt laitetta vuodesta 2014. Nyt niitä on asennettu kahteen laivaan ja kolmas on tulossa. Boren Estrade-laivaan asennettiin kaksi 18 metristä tornia vuonna 2015 ja 2016. Neuvotteluissa on Maerskin aluksiin tulevat korkeimmat 30 metrin tornit. Asennus tehdään jälkiasennuksena tänä vuonna.  Vikingin Kiinassa rakennettavaan uuteen risteilijään asennetaan mekaaninen purje.

– Estraden kautta olemme vakuuttuneet, että tekniikka toimii. On ilmennyt, että ne stabilisoivat laivan kulkua ja vähentävät rullaamista. Henkilökunta pystytään kouluttamaan helposti automaattisten laitteiden käyttäjiksi, sanoo Riski.

Sopivia tuulia roottorille tuumivat, toimitusjohtaja Tuomas Riski Norspowerilta ja Viking Linen markkinointijohtaja Kaj Takolander.

Gracella haetaan matkustaja- ja käyttäjäkokemuksia

Tavoitteena Viking Gracessa on luonnollisesti polttoainesäästö. Purjeen avulla päästään noin 300 tonnin vuotuiseen polttoainesäästöön, jonka lisäksi päästöt pienenevät entisestään. Roottoripurjeelle riittää neljä metriä sekunnissa puhaltava tuuli, kun maailman merten keskituulennopeus on seitsemän metriä sekunnissa. Se ei säpsähdä kovastakaan tuulesta. Komposiittirakenteinen roottori painaa Gracessa 6 tonnia.

Teknisesti laite on jo osoittautunut toimivaksi, mutta nyt pyritään hakemaan matkustaja- sekä käyttäjäkokemuksia.

– Balanssi sylinterissä on tärkeä. Sen pitää olla kevyt ja vahva. Gracessa laitteen sijainti on optimaalinen. Automatiikka hoitaa laitteen säädön ja olemme ottaneet huomioon saariston tuuli- ja reittiolosuhteet. Kapeissa ränneissä laite pidetään pois päältä turvallisuudenkin vuoksi. Ennen kaikkea haetaan kokemuksia ja tuloksia analysoidaan yhdessä Vikingin kanssa.

Markkinat ovat siellä missä tuulee

Markkinat löytyvät niiltä alueilta, joissa on tuulista. Roottoripurjeelle riittää neljä metriä sekunnissa puhaltava tuuli. Riskin mukaan kokonaismarkkinat ovat 30 miljardin luokkaa. Tankkerit ovat suurin potentiaali, kun taas konttialukseen nämä eivät sovi.

– Tämän hetkisillä rakennuskustannuksilla takaisinmaksuaika on neljästä kahdeksaan vuotta laivaa kohden ja riippuen laivasta. Kilpailijoita luonnollisesti tulee piankin mukaan, mutta uskomme etumatkaamme. Meillä on myös useita patentteja eri puolilla maailmaa, arvioi Riski.

Viking Grace kapteeni Henrik Grönvik ja toimitusjohtaja Jan Hanses kuuntelevat Tuomas Riskin innostavaa esitystä.

Läpimurto tavoitteena vuonna 2020

Norspowerin lähiajan tavoitteita on saattaa nykyiset käyttöönotot loppuun ja tarkastella tuloksia. Teknologioiden läpimenoaikojen tehostaminen sekä uusien yhteistyökumppanien löytäminen ovat niin ikään lähitulevaisuuden tavoitteita. Tähän mennessä asiakkaiden kiinnostus on ollut valtavaa ja Riski sanookin, että he ovat miettineet esittelijän palkkaamista.

Gracen henkilökunta on mukana positiivisella vireellä. Kapteeni Henrik Grönvikin mukaan vielä on aikaista sanoa mitään tarkkaa, mutta erityisiä ongelmia ei ole esiintynyt

Vikingit ovat kyntäneet pian itämerta 60-vuotta. Matkustajia on kuljetettu sinä aikana 220 miljoonaa. Nyt käytössä on seitsemän alusta, joista uusin on Viking XPRS.

Megatrendit, joita maailma seurailee, luo puitteita bisnekselle. Yksi trendeistä on ympäristöasiat ja tiukkenevat säädökset, joihin varustamon pitää ottaa kantaa. Pitemmällä aikavälillä arvot, markkinat ja kuluttajan luottamus ovat ratkaisevia.

Viking Linen markkinointijohtaja Kaj Takolander muistuttaa, että Vikingin aluksissa on tehty ympäristöön liittyviä uudistuksia 80-luvulta lähtien. Aluksissa on erilaisia energiankulutukseen ja moottoritekniikkaan liittyviä uudistuksia yhtä lailla kuin on otettu huomioon kierrätys ja päästöt.

– Monet sanovat, että tämä on vain julkisuustemppu, mutta Viking on jo 80-luvulta lähtien pyrkinyt olemaan mukana ympäristöasioiden kehittymisessä. Tämä ei ole vain viherpesua, vaan Itämeri ja sen vointi on meille tärkeää, Takolander vakuuttaa.

Teksti: Tero Elsilä

 

Jaa artikkeli