Merenkulun automaatio puhutti IMO:n meriturvallisuuskomiteaa

Kokouksessa hyväksyttiin ohjeistus, joka tähtää siihen, että automaatiokokeilut eivät vaaranna merenkulun tai ympäristön turvallisuutta. Myös rikkirajoitusta tarkasteltiin turvallisuuden näkökulmasta.

Meriturvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran varsinaiseen kokoukseensa toukokuussa 2020. Kuva: IMO

Kansainvälisen merenkulujärjestön (International Maritime Organization, IMO) meriturvallisuuskomitea kokoontui Lontoossa 5.-14.6.2019. Kyseessä oli komitean 101. kokous ja asialistalla oli mittava määrä erilaisia merenkulun turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä.

Suomen Varustamojen tiedotte kertoo, että merenkulun automaatio on vakiinnuttanut paikkansa asialistalla.

”Vaikka aihe edelleen herättää näkemyksiä puolesta ja vastaan, käydään siitä keskustelua jo melko luontevasti. Toinen vahvasti esillä oleva aihekokonaisuus on polttoaineiden vaatimustenmukaisuus.”

”Meriturvallisuuskomiteassa (Maritime Safety Committee, MSC) jatkui vuosi sitten liikkeelle lähtenyt työ merenkulun automaation lisääntymisen huomioimiseksi. Kokouksen aikana viimeisteltiin ja hyväksyttiin ohjeistus, joka tähtää siihen, että automaatiokokeilut eivät vaaranna merenkulun tai ympäristön turvallisuutta.”

”Eniten keskustelua herättivät vastuukysymykset, alusten miehitys sekä kokeiluihin maissa ja aluksella osallistuvien henkilöiden osaaminen. Ohjeiden laadinnan lisäksi valmisteltiin käynnissä olevan säädösarvioinnin jatkovaiheita mittavan työn tehokkaan etenemisen varmistamiseksi. Meneillään olevan ensimmäisen vaiheen yhteydessä arvioidaan mihin eri säädöksiin lisääntyvä automaatio vaikuttaa ja miten. Näitä tuloksia arvioidaan syyskuun alussa pidettävässä kokouksessa.”

 

Suomi on kansainvälisen kehityksen kärjessä

Suomi on ollut IMO:ssa vahvasti esillä merenkulun digitalisaatioon ja automaatioon liittyen. Liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom olivat yhteistyössä valmistelleet esityksen, joka toi esille tuoreimpia aiheeseen liittyviä kehitysaskeleita Suomessa.

”Tiistaina 11.6. kokouspäivän päätteeksi pidetty esitys kiinnosti kansainvälistä yleisöä, jota kokoontui runsaasti uutisia kuulemaan. Esityksen jälkeen yleisö esitti useita hyviä kysymyksiä: 5G avomerellä, lisääntyvän automaation vaikutus vakuutuksiin, kyberturvallisuuden huomioiminen ja Suomen luotsauslain muutokset.”

MSC:n kokouksen laajalla asialistalla oli tällä kertaa mukana myös runsaasti jo aiemmin hyväksyttyjen muutoksien vahvistamisia sekä useita ensi vaiheen hyväksynnän saaneita muutoksia.

”Nämä SOLAS yleissopimusta ja eri säännöksiä koskevat muutokset liittyvät muun muassa paloturvallisuuteen, pelastuslaitteisiin ja alusten rakenteisiin. Nyt vahvistetut muutokset tulevat voimaan vuosien 2021-2024 aikana.”

”Laajimpia päivityksiäkin joukosta löytyy: IMSBC-säännöstön (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) ja ESP-säännöstön (Enhanced Survey Programme Code for bulk carriers and oil tankers) päivitetyt versiot ovat laajuudeltaan useita satoja sivuja.”

 

MSC tarkasteli rikkirajoitusta turvallisuuden näkökulmasta

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva maailmanlaajuinen polttoaineiden 0,5 prosentin -rikkiraja on nostanut keskustelussa esiin muun muassa vaatimustenvastaisten polttoaineiden mukanaan tuomat riskit. .

”Kokouksessa hyväksyttiin suunnitelma, jonka mukaisesti vuonna 2020 työstetään säädöksiä koskien esimerkiksi leimahduspisteen pakollista dokumentointia sekä kehitetään menettelyjä vaatimustenvastaisten polttoainetoimitusten raportoimiseksi ja toimittajiin kohdentuvien jatkotoimenpiteiden varmistamiseksi.”

Kokouksen tehtävänä oli tällä kertaa myös valita komitean seuraava puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

”MSC:n kaltaisen komitean johtaminen tehokkaasti on vaativa tehtävä”, totesi IMO:n pääsihteeri Kitack Lim käynnistäessään valintaa.

Valinta sujui jouhevasti ja valituiksi tulivat tehtäviä aiemminkin hoitaneet puheenjohtaja Australian Brad Groves ja Argentiinan Juan Carlos Cubisino (vara-pj).

Jaa artikkeli