Tutkimus puhtaammasta polttoaineesta: LNG leikkaa alusten päästöjä jopa viidenneksellä

Huolet ilmaston lämpenemisestä ja ympäristön tilasta lisäävät puhtaampien polttoaineiden käyttöä kaikkialla liikenteessä ja teollisuudessa. Nesteytetyn kaasun käyttö laivojen polttoaineena vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä jopa 21 prosenttia perinteisiin raakaöljypohjaisiin polttoaineisiin verrattuna.

Pääsiäisviikolla julkistetussa tutkimuksessa on vertailtu perinteisiä fossiilisia raakaöljypohjaisia meripolttoaineita viime aikoina merelläkin yleistyneisiin LNG-tuotteisiin polttoaineiden koko elinkaaren aikana eli niin sanotussa well-to-wake -käytössä.
Tutkimuksen mukaan myös LNG:n muut päästöt, kuten rikin ja typen oksidit sekä hiukkaspäästöt jäävät lähes nollatasolle fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.
– LNG:n avulla asiakkaamme etenevät kohti puhtaampaa ympäristöä ja puhtaampaa tuevaisuutta. Markkinoille tutkimuksen tulokset lähettävät selkeän viestin: nesteytettyyn kaasuun kannattaa investoida. Polttoaineiden koko elinkaaren mittaisen tutkimuksen mukaan LNG tuottaa varustamoille lisäarvoa, sanoo Gasumin LNG-polttoaineista vastaava johtaja Kimmo Rahkamo.
ISO-standardien mukaisen nesteytetyn kaasuvertailun tilaajia olivat SEA\LNG ja SGMF, joiden toimeksiannosta tutkimuksen toteutti datayhtiö Thinkstep. Tulokset on tarkastanut riippumattomista akateemisista toimijoista koottu paneeli.
LNG ajaa kohti puhtaampaa merenkulkua
Well-to-wake -elinkaarimittauksen perusteella LNG:n kasvihuonekaasujen päästöt jäivät 14-21 prosenttia alhaisemmiksi kuin perinteisissä raskaalla polttoöljyllä käytetyissä kaksitahtisissa laivakoneissa. Nelitahtikoneissa erot olivat 7-17 prosentin luokkaa kaasunpolttoaineen hyväksi.
Maailmassa käytetyistä meripolttoaineista 72 prosenttia kulutetaan kaksitahtikoneissa ja 18 prosenttia nelitahtisissa keskinopeissa diesel-moottoreissa.
Suomalainen energiayhtiö Gasum on sekä SEA\LNG- että SGMF -organisaation jäsen. SEA\LNG on Isossa-Britanniassa toimiva yleishyödyllinen ja nesteytetyn kaasun käyttöä tukeva järjestö. Nimensä mukaisesti SGMF (The Society for Gas as a Marine Fuel) puolestaan edistää kaasun käyttöä meripolttoaineena.
Kohti hiilineutraalia teollisuutta ja yhteiskuntaa pyrkivä energiayhtiö Gasum tarjoaa LNG:tä teollisuuden ja liikenteen polttoaineeksi. Yhtiö toimii monissa laivojen bunkraushankkeissa Suomessa ja muissa Pohjoismassa.

https://news.cision.com/gasum/r/independent-study-shows-lng-reduces-shipping-emissions-by-up-to-21-,c2791665

Jaa artikkeli