Varustamot esittävät päästöleikkaustavoitteen rajua kiristämistä: koko maailman merenkulku hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä

Varustamot esittävät merenkulun päästöleikkaustavoitteen kiristämistä tulevassa IMO:n ympäristönsuojelukomitean kokouksessa. Tavoite hiilineutraliteetista vuoteen 2050 mennessä olisi sitova ja koskisi kaikkea kansainvälistä merenkulkua.

Maailman kaupasta 90 prosenttia  kulkee meritse ja noin 2,9 prosenttia päästöistä aiheutuu merenkulusta. Kuva: iStock

Varustamoiden globaalin kattojärjestön International Chamber of Shipping:in (ICS) valmistelema esitys on annettu YK:n merenkulkujärjestö IMO:lle. ICS edustaa yli 80 prosenttia maailman kauppalaivastosta. Suomen Varustamot on ollut viemässä esitystä eteenpäin.

– Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien toimenpiteiden ripeä eteneminen on välttämätöntä. Varustamoalan tahtotila on selvä. Nyt IMO:lle tehty esitys tavoitteen kiristämisestä on selkeä osoitus, että koko varustamoelinkeino haluaa kulkea määrätietoisesti kohti nollapäästöistä merenkulkua ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, toimitusjohtaja Tiina Tuurnala sanoo Suomen Varustamot ry:n tiedotteessa.

Nykyisen vuonna 2018 sovitun IMO:n kasvihuonekaasustrategian mukaan kansainvälisen meriliikenteen absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä vähennetään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Varustamoiden esityksen mukainen tavoite koko maailmanlaajuisen kauppalaivaston hiilineutraliteetista vuoteen 2050 mennessä on siis perin kunnianhimoinen.

Uudet teknologiat ja polttoaineet ratkaisevia

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uutta teknologiaa ja polttoaineita. Tällä hetkellä vähähiilisiä polttoaineita ei ole kaupallisesti saatavilla maailmanlaajuisen kauppalaivaston tarvitsemassa mittakaavassa. Panostuksia tutkimus ja kehitystyöhön tarvitaan. Uusien ratkaisujen käyttöönoton vauhdittaminen edellyttää myös rahoitusmekanismeja vihreille investoinneille, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. ICS on esittänyt myös merenkulun T&K-rahaston perustamista, sekä globaalin hiilimaksun keräämistä. Näillä saataisiin varoja kanavoitua uusien teknologioiden kehittämiseksi merenkulkuun.

– Varustamot ovat sitoutuneita tekemään mittavia operatiivisia toimenpiteitä ja investointeja päästöjen vähentämiseksi, mutta myös muita panostuksia tarvitaan. Tulevaisuudessa vähähiilisten polttoaineiden saatavuus tulee olemaan ratkaiseva avainkysymys. Toivomme että aloite saa IMO:ssa kannatusta, sillä globaalit järjestelmät ovat tehokkain tapa saavuttaa vaikutuksellisia päästöleikkauksia ja torjua ilmastonmuutosta, toteaa Suomen Varustamot ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti-Mikael Koskinen.

IMO:n jäsenmaat käsittelevät esitystä tulevassa ympäristönsuojelukomitean MEPC 77 kokouksessa marraskuussa.

Meriliikenne on jo nyt ympäristöystävällisin kuljetusmuoto, erityisesti suurien tavaramäärien kuljetuksessa. Maailman kaupasta 90 prosenttia  kulkee meritse ja noin 2,9 prosenttia päästöistä aiheutuu merenkulusta.

Jaa artikkeli
navigate