Väylä aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla ja toimintamallilla

Vuodenvaihteessa Väyläksi muuttuvan Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman jatkaa Väylän pääjohtajana ja nimitti viraston ensimmäisen johtoryhmän.

Väylän pääjohtajana jatkaa Liikenneviraston pääjohtaja, varatuomari Kari Wihlman ja johtoryhmään kuuluvat:

– liikenneverkkojen suunnittelu -toimialan toimialajohtaja, DI Mirja Noukka,
– hankkeet-toimialan toimialajohtaja DI Pekka Petäjäniemi,
– väylänpito-toimialan toimialajohtaja DI Jukka Karjalainen,
– väylien käyttö ja tietopalvelut -toimialan toimialajohtaja DI Raimo Tapio
– viestintä ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja, VTM Anna Jokela
– johtamisen tuki ja talouspalveluista vastaava johtaja, KTM Jukka Laiho
– hallinto- ja oikeuspalveluista vastaava johtaja, OTK Laura Kuistio
– turvallisuustoiminnoista vastaava johtaja FM Heikki Hernesmaa
– ely-ohjauksesta vastaava johtaja, DI Jarmo Joutsensaari.

Lisäksi pääjohtaja valitsi kolme liikennemuotojohtajaa, jotka vastaavat matriisijohtajina liikennemuotoonsa kokonaisuudesta ja raportoivat suoraan pääjohtajalle. Liikennemuotojohtajan tehtäviin valittiin rautatieliikennejohtaja DI Markku Nummelin, tieliikennejohtaja DI Juuso Kummala ja vesiliikennejohtaja DI Esa Sirkiä.

 

Vuoden alussa toteutuva liikennehallinnonuudistus

Liikennevirastosta tulee uudistuksen myötä väylistä vastaava virasto, Väylä. Se on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen liikenneverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Väylä on vahva tilaajavirasto, joka työllistää välillisesti yli 12 000 henkeä.

– Vuosibudjettimme on noin 2 miljardia euroa, väyläomaisuutemme arvo on noin 20 miljardia euroa,  pääjohtaja Kari Wihlman kertoo Liikenneviraston tiedotteessa.

Väylän pääjohtaja Kari Wihlman. Kuva: Liikennevirasto.

Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä.

– Lähivuosien tärkeitä tehtäviä tulee olemaan 12-vuotisen liikennejärjestelmä-suunnitelman valmisteluun ja sen toteuttamiseen osallistuminen. Muita keskeisiä tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaaminen väylänpidossa, alueiden saavutettavuuden ja kaupungistumiskehityksen tukeminen sekä luonnollisesti väylien rahoituskysymys. Liikenneverkkoa tulee kunnossapitää ja kehittää vastaamaan elinkeinoelämän ja kansalaisten muuttuviin tarpeisiin. Väyliin investoiminen edistää koko maan kilpailukykyä ja ihmisten hyvinvointia.

–  Tehtävämme on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alusta toimivan ja turvallisen infran muodossa. Väylä huolehtii sovitusta liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Lisäksi Väylä edistää osaltaan infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

 

Jaa artikkeli
Stena Banneri