22.05.2019

Laradi teollisuusvierailulla Hollannissa

Perinteisesti LARADI järjestää yhden teollisuusvierailun vuosittain. Tänä vuona kohteena oli Hollanti. Osanottajia oli kiitettävät 22. Vierailu tehtiin 15 – 18.5.2019. Kohteina olivat Technical University Delft (TU Delft), mallikoelaitos Marin, Wärtsilä Hollanti sekä telakkayhtiöt Damen ja Royal IHC.

Laradin delegaatio isäntineen Damenin pääkonttorissa Gorinchemissa Hollannissa.

TU Delftissä tutustuttiin yliopiston laivamallikoetoimintaan, joka pääasiassa tukee koulutusta. Lisäksi osanottajille esiteltiin rakennelaboratoriossa koe Hexagon – laitteistolla.

Marin on yksi huomattavimmista laivamallikoelaitoksista maailmassa. Laitoksessa on useita suuria koealtaita eri tarkoituksiin. Marinilla on erittäin tunnustettu asema luotettavana ja vaativiin tehtäviin pystyvänä laitoksena. Korean valtio oli esimerkiksi tilannut MS Sewolin onnettomuusanalyysit mallikokeineen Marinelta. Sewol – onnettomuudessahan menehtyi vuonna 2014 yli 300 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Marin lienee ainoa kaupallinen mallikoelaitos, jolla on suurikokoinen koeallas alipaineistetussa tilassa.

Wärtsilällä on varsin laajasti toimintaa Hollannissa osittain sen seurauksena, että Wärtsilä aikoinaan osti kaksi merkittävää toimijaa Hollannissa Stork Werkspoorin dieselmoottoriliiketoiminnan ja LIPSin potkurilaitetuotannon. Yhteensä Wärtsilällä on Hollannissa palveluksessaan yli 900 henkilöä. Hollannin yksiköllä on erityisen merkittävä rooli meripuolen huolto- ja koulutustoiminnoissa.

Erityisen kiinnostavia näyttivät olevan osallistujille vierailut telakkayhtiöissä Damen ja Royal IHC. Kumpikin näistä on maailmanluokan tekijöitä omilla erityisaloillaan. Damenilla on 35 telakkaa ympäri maailmaa ja painopiste on pienien laivojen tuotannossa ja laivakorjauksessa. Damenin vuotuinen liikevaihto on tasolla 2 MRD EUR. Kiinnostusta herätti myös tietenkin se, että Damen on jokin aika sitten avannut Helsingissä Kalasataman seudulla oman laivasuunnittelutoimiston, jonka on tarkoitus palvella Damenin omia telakoita, ei tehdä suunnittelu ulkopuolisille tahoille.

Royal IHC on ylivoimainen ykkönen maailmassa ruoppaajien rakentajana, ruoppausteknologiassa sekä ruoppauslaitteiston rakentajana. Vierailun yhteydessä osanottajilla oli mahdollisuus tutustua Kinderdijkin telakan toimintaan. Royal IHC:n vuotuinen liikevaihto on n. 1 MRD EUR.

Itse tutustumisen lisäksi kaikissa kohteissa tuli esiin yhteistyöajatuksia yritysten ja delegaation eri jäsenten välillä, mikä niinikään todettiin varsin hyödylliseksi.

Suurin osa delegaation jäsenistä käytti lauantain 18.5 mm. tutustumisen Rotterdamin merimuseoon.

Laradi pyrkii jatkamaan vuosittaisten ulkomaanekskursioiden perinnettä ja matkana aikana keskusteltiinkin jo alustavasti mahdollisista uusista kohteista. Seuraavasta kohteesta informoidaan jäsenistöä alkuvuodesta 2020.

Teksti ja kuva Eero Mäkinen

 

 

Jaa artikkeli