20.07.2020

Merialaan iskenyt koronakriisi puolitti Wärtsilän tuloksen – saavatko dataratkaisut tulevaisuudessa avainroolin?

Wärtsilän liiketulos tippui 51 prosenttia ja tilauskertymä laski 27 prosenttia. Asiakkaiden tilaukset ovat jäissä, mutta pandemia synnytti myös uutta. Ottavatko merialan dataratkaisut tulevaisuudessa avainroolin?

Wärtsilän Acceleration Centren tavoitteena on kehittää Singaporen merenkulun ekosysteemiä yhteistyössä merenkulkuviranomaisten, yliopistojen ja paikallisten kumppanien kanssa. Kuva: Wärtsilä

Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos laski 51 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä viiime vuoden vertailujaksosta jääden 55 miljoonaan euroon. Yhtiön osakekohtainen tulos tippui 0,11 eurosta 0,04 euroon.

Tilauskertymä laski 27 prosenttia ja oli 1 011 miljoonaan euroa. Tilaus-laskutussuhde oli huhti-kesäkuussa 0,83, kun se vuotta aiemmin samaan aikaan oli 1,13.

Liikevaihto nousi kolme miljoonaa viime vuoden vertailujaksosta ja oli 1 220 miljoonaa euroa.

Wärtsilä perui aiemmat arvionsa vuoden 2020 markkinanäkymistä jo maaliskuussa. Eikä yhtiö antanut uutta ohjeistusta edelleenkään.

Yhtiön mukaan pandemian taloudellista vaikutusta ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään.

”Kaikki riippuu viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kestosta ja laajuudesta sekä markkinoiden elpymisen nopeudesta eri maantieteellisillä alueilla.”

Investoinnit ovat nyt jäissä

– Koronaviruspandemian haitallinen vaikutus sekä omaan että asiakkaidemme toimintaan kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Tämä näkyi selvästi saatujen tilausten laskuna kaikissa liiketoiminnoissa, konserninjohtaja Jaakko Eskola toteaa tiedotteessa.

Kysyntä väheni erityisesti risteilytoimialalla.

– Matkustusrajoitukset ja muut viruksen hillitsemistoimenpiteet ovat pitäneet useimmat matkustaja-alukset pois käytöstä viime kuukausien ajan.

– Rikkipesurit olivat toinen heikko osa-alue asiakkaiden kiinnostuksen heikettyä maailmanlaajuisten öljymarkkinoiden myllerryksestä johtuen.

– Energialiiketoiminnassa asiakkaat epäröivät edelleen sitoutua uusiin investointeihin. Tämä huomioiden saamamme tilaus 200 MW:n joustavaa perusvoimaa tuottavan voimalaitoksen toimittamisesta Etelä-Amerikkaan osoitti, että kykenemme edistämään liiketoimiamme jopa poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Wärtsilän huoltoliiketoiminta puolestaan kärsi laitteiden alhaisemmasta käyttöasteesta ja erilaisista liikkumisrajoituksista.

Lähde: Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020

– Näistä vaikeista olosuhteista huolimatta toisen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi kohtuullisen hyvällä tasolla. Tämä oli pääasiassa lisääntyneiden laitetoimitusten ansiota, ja ne tasapainottivat palveluliiketoiminnan volyymien laskua, Eskola kertoo.

Wärtsilä aloitti 100 miljoonan euron säästökuurin maaliskuun lopussa.

– Sekä harkinnanvaraisten kulujen vähentäminen että työajan lyhennykset alkoivat tuottaa säästöjä toisella vuosineljänneksellä.

– Vuosineljänneksen kohokohta oli selvästi rahavirran vahva kehitys. Olen tyytyväinen, että pyrkimyksemme alentaa luottoriskiä tehostamalla saatavien perintää on tuottanut tulosta.

Yhtiö pyrkii myös vahvistamaan likviditeettiään.

– Toisen vuosineljänneksen aikana pidensimme ja laajensimme vahvistettuja luottolimiittisopimuksia sekä aloitimme järjestelyt kahden vuoden lisälainoja varten.

Lähde: Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020

Avaa iso kuva

Pandemia tuotti myös uutta

Eskola kertoo, että kevään aikana Wärtsilä kehitti uusia ratkaisuja, jotka auttoivat asiakkaita selviämään koronaviruksen aiheuttamista liiketoiminnan häiriöistä.

– Yksi esimerkki näistä ratkaisuista on Wärtsilä Energy Transition Lab -alusta, joka auttaa nopeuttamaan energiamurrosta lisäämällä ymmärrystä koronaviruksen vaikutuksista sähkön tuotantoon, kysyntään ja hinnoitteluun.

– Toinen esimerkki on hiljattain lanseerattu Assured Operations -etätukipalvelu, jonka avulla tekniset asiantuntijat pystyvät arvioimaan ja ratkomaan operatiivisia ongelmia alusten ja Wärtsilän asiantuntijakeskusten välillä toimivan etäyhteyden kautta.

Ottavatko merialan dataratkaisut avainroolin?

Wärtsilä uudisti organisaatiotaan ja uudet liiketoiminnat Marine Power, Marine Systems ja Voyage aloittivat toimintansa heinäkuun alussa.

– Liiketoiminta-alueemme ovat hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa ja vaativat siten erilaisia strategioita pitkäaikaisen arvon luomiseksi.

Marine Power, Marine Systems ja Energy keskittyvät parantamaan tuloksentekokykyä vahvistamalla tarjoomiaan, jotka kattavat tuotteiden koko elinkaaren.

– Voyage sen sijaan tarvitsee yhä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin digitaalisen liiketoiminnan skaalaamiseksi ja pohjan luomiseksi kestävälle ja kannattavalle kasvulle.

– Voyagen ainutlaatuinen tarjooma ja meriteollisuuden kasvava kiinnostus datan hyödyntämistä kohtaan suorituskyvyn optimoimiseksi saavat minut luottavaiseksi, että Voyage on avainroolissa Wärtsilän pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Lähde: Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020

Teksti: Vaula Aunola

Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020 (pdf)

Jaa artikkeli
portofnaantali