23.09.2019

Norsepowerille 8 miljoonan euron sijoituskierros roottoripurjeteknologian kaupallistamisen vauhdittamiseksi

Norsepower Oy julkisti tänään uuden pääomasijoituskierroksen, jonka yhteydessä OGCI Climate Investmentsin johtama sijoittajakonsortio on sijoittanut 8 miljoonaa euroa nopeuttaakseen Norsepowerin roottoripurjeteknologian kaupallistamista globaaleilla markkinoilla.

Norsepower tulee käyttämään sijoituskierroksen yhteydessä kerätyt varat roottoripurjeteknologian valmistus- ja toimituskapasiteetin kehittämiseen sekä teknologian kaupallistamisen edistämiseen. Norsepowerin roottoripurjeteknologian avulla varustamot voivat alentaa polttoainekustannuksiaan ja päästöjään sekä edesauttaa sopeutumista toimialan uusiin ympäristövaatimuksiin, kuten vuoden 2020 alussa voimaan astuvaan IMO:n kainsainväliseen rikkipäästörajoitukseen sekä vuosille 2030 ja 2050 asetettuihin meriliikenteen päästövähennystavoitteisiin.

Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski kommentoi sijoituskierrosta seuraavasti: “OGCI Climate Investmentsin johtama sijoituskierros luo erinomaiset edellytykset roottoripurjeteknologiamme nopealle kaupallistamiselle. Uskomme myöskin, että OGCI:n sijoittajaverkostoon kuuluvien mailman suurimpien öljy-yhtiöiden tankkerilaivastoilla tulee jatkossa olemaan merkittävä rooli polttoaineen kulutusta ja päästöjä vähentävän roottoripurjeteknologiamme käyttäjinä.”

OGCI Climate Investmentsin toimitusjohtaja Pratima Rangarajan lisää: “Energiatehokkuuden edistäminen on merkittävä päästövähennyskeino. Norsepowerin roottoripurjeteknologia on eräs edistyksellisimmistä ratkaisuista, joka on jo tällä hetkellä saatavilla rahti- ja matkustaja-alusten polttoaineenkulutuksen sekä päästöjen vähentämiseksi. Olemme tyytyväisiä saadessamme käynnistää yhteistyön Norsepowerin kanssa vähentääksemme meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.”

Norsepowerin roottoripurjeteknologia on modernisoitu versio Flettner-roottorista, joka on Magnus-ilmiötä hyödyntävä mekaaninen purje, jossa pyörivän sylinterin avulla tuotetaan työntövoimaa avustamaan laivan potkurikoneistoa. Sen suorituskyky on todistettu puolueettomien asiantuntijoiden mittauksilla ja se on ensimmäinen nykyaikaiseen kaupalliseen merenkulkuun soveltuva tuulipropulsioteknologia. Kun tuuliolosuhteet ovat suotuisat, voidaan roottoripurjeen avulla pienentää potkurikoneiston tehontarvetta ja polttoaineenkulutusta sekä samalla vähentää päästöjä – muuttamatta aluksen nopeutta ja aikataulua. Roottoripurje tuottaa työntövoimaa tuulesta ja se on yhteensopiva kaikkien muiden meriliikenteen päästöjä vähentävien teknologioiden kanssa.

Tähän mennessä Norsepowerin roottoripurjeet on asennettu Bore-varustamon Estraden alukselle, Viking Linen Grace -matkustajalautalle, sekä Maersk Tankersin 110 000 tonnin tankkerialukselle. Norsepowerilla on parhaillaan käynnissä toimitusprojekti myös tanskalaisen Scandlines -varustamon hybridilautalle.

Vuonna 2012 perustettu Norsepower on tähän mennessä kerännyt noin 20 miljoonaa euroa pääomia. OGCI Climate Investments -sijoitusyhtiön ja eurooppalaisten sijoitusrahastojen ja yksityissijoittajien lisäksi Norsepower on saanut rahoitusta mm. Euroopan komissiolta sekä Business Finlandilta.

Jaa artikkeli