19.09.2019

Puolustusvoimien neljän monitoimikorvetin rakentaminen nostaa RMC:n tilauskannan yli miljardin euron

Suomen merivoimien neljä uutta monitoimikorvettia rakennetaan Raumalla. Laivueen suunnittelu jatkuu välittömästi ja ensimmäisen aluksen konkreettinen rakentaminen alkaa 2022. Saab valittiin Laivue 2020 -hankkeen aluksien taistelujärjestelmän toimittajaksi.

Turvallisuussyistä sotalaivojen ja kaupallisen laivojen rakentaminen eriytetään telakalla.

Rauma Marine Constructions Oy ja Puolustusvoimat ovat päässeet sopimukseen merivoimien uuden laivueen toimittamisesta. Laivue 2020 -hanke korvaa seitsemän merivoimien poistuvaa alusta neljällä uudella monitoimikorvetilla. Valtioneuvosto on hyväksynyt tänään kaupan, joka on arvoltaan lähes 700 miljoonaa euroa.

Monitoimikorvetit rakennetaan vuoteen 2026 mennessä Rauman telakalla, ja merivoimien on määrä saada laivue operatiiviseen käyttöönsä 2028. Hankkeen arvioitu työllisyysvaikutus on koko projektin osalta mittava: arviolta noin 3600 henkilötyövuotta.

Rauma Marine Constructions Oy ja Puolustusvoimat allekirjoittavat sopimuksen monitoimikorvettien rakentamisesta vielä tässä kuussa. RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa on erittäin tyytyväinen siitä, että suomalaisten sotalaivojen rakentamisen pitkät perinteet Raumalla jatkuvat.

– Sopimus on tärkeä paitsi paikallisen työllisyyden ja elinkeinoelämän kannalta myös valtakunnallisesti, sillä huippukuormassaan projekti työllistää noin tuhat henkilöä. Rauma Marine Constructions on täysin kotimaisessa omistuksessa oleva telakka, joka jatkaa Rauman pitkiä perinteitä suomalaisten sotalaivojen rakentamisessa. Nyt Suomi saa jälleen kotimaisen laivueen, joka tukee maamme huoltovarmuutta, Heinimaa sanoo.

Heinimaan mukaan hanke on tärkeä myös suomalaisen merenkulun ja meriteollisuuden kehityksen ja tutkimuksen näkökulmasta. RMC on panostanut muun muassa Laivue-projektissa tarvittaviin kevyiden teräsrakenteiden tuotantomenetelmiin ja sopimuksen myötä tullaan toteuttamaan myös uusia kehitys- ja tutkimushankkeita.

– Tämän tyyppiset hankkeet mahdollistavat aina uusien innovaatioiden ja korkean teknologian ratkaisujen tuomisen myös laajemmin suomalaiseen laivanrakentamiseen, hän lisää.

Sotalaivat ja kaupallinen siviililaivojen rakentamistoiminta mahtuvat samalle telakalle

Puolustusvoimat on RMC:lle tärkeä kumppani, mutta myös yhtiön kaupallisten siviilihankkeiden tilauskanta on kasvanut ja yhtiö on jo voitollinen ja vahvassa kasvussa. Puolustusvoimain kanssa tehtävän sopimuksen myötä telakan tilauskanta kasvaa yli miljardin, ja se tuo työtä vuoteen 2026 asti.

Työt jatkuvat tämänkin jälkeen alusten elinkaaripalvelujen tuottamisella.

Parhaillaan telakalla on käynnissä Kvarken Linkin uuden aluksen rakentaminen, josta tulee maailman ensimmäinen clean design -luokkamerkin saava matkustaja-autolautta. Samaan aikaan on käynnissä Tallinkin uuden Shuttle-aluksen suunnittelu. Yhtiö kertoi viime viikolla myös syventyneestä yhteistyöstään Meyerin Turun telakan kanssa. RMC on valmistanut Meyerin Turun telakalla rakentamiin risteilijöihin lohkoja ja Tallinkin suunnittelussa hyödynnetään aiempien alusten suunnitteluaineistoa.

Turvallisuussyistä sotalaivojen ja kaupallisen laivojen rakentaminen eriytetään telakalla.

– Siviili- ja valtiollisten alusten rakentaminen mahtuvat hyvin telakalle rinnakkain, kuten Raumalla on ennenkin tehty. Laivue-hankkeessa on luonnollisesti täysin omanlaisensa turvallisuusjärjestelyt ja rakentaminen on eriytetty kaupallisesta siviililaivatoiminnasta täysin myös sisäisillä yhtiöjärjestelyillä, Heinimaa vakuuttaa.

Osana korvettikauppaa allekirjoitetaan myös omistajasopimus ja RMC:n omistajat ovat sitoutuneita hankkeeseen.

– On hienoa, että yhtiön omistajat ovat olleet valmiita tukemaan osaltaan hankkeen toteuttamista, toteaa RMC:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Niini.

Saab valittiin Laivue 2020 -hankkeen aluksien taistelujärjestelmän toimittajaksi

Saab valittiin Laivue 2020 -hankkeen neljän uuden Pohjanmaa-luokan korvetin taistelujärjestelmän toimittajaksi. Saab vastaa myös taistelujärjestelmän integroinnista aluksiin. Saabin saaman tilauksen arvo on 412 miljoonaa euroa.

– Tämä ilmoitus on merkittävä virstanpylväs jo pitkään jatkuneessa Saabin ja Suomen välisessä yhteistyössä. Odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan Suomen merivoimien suorituskyvyn tukemista maailman johtavalla taistelujärjestelmien asiantuntemuksellamme”, sanoo Anders Carp, Saab Surveillance -liiketoiminta-alueen johtaja.

Sopimuskausi on 2019-2027 ja toimitukset sisältävät ratkaisuja laaja-alaisesti, mukaan luettuna Saab 9LV -taistelunjohtojärjestelmä, sensoreita sekä muita järjestelmiä.

Tänä päivänä kaikilla Suomen merivoimien alusluokilla on käytössä vähintään yksi Saabin järjestelmä, monella alusluokalla on useampia.

teksti: Vaula Aunola

Jaa artikkeli
portofnaantali