03.04.2020

Suomen Meritietoportaali on avattu

Itämeri.fi eli Suomen Meritietoportaali, on avattu julkiseen verkkoon 2.4.
– Osana Suomen meripolitiikan kehittämistä valtioneuvosto on pitänyt tärkeänä, että kaikki Suomen meriin liittyvä tieto saadaan avoimeksi ja helposti saataville. Sitä varten on VNK:n rahoittamana perustettu Itämeriportaalin hankeprojekti, joka tänään on julkistanut tuloksensa. Meriliiton puheenjohtajana olen ollut jäsenenä hankkeen ohjausryhmässä, Mikko Niini kertoo.

Itämeri.fi on tuotettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukemana hankkeena vuosien 2017-2020 aikana. Mukana meritietoa tuottamassa ovat Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä (rannikkomaakuntien liitot), Ahvenanmaan maakuntahallitus ja Väylävirasto.

Sisällönsyöttöä tehdään vielä pitkään, joten kaikki suunniteltu sisältö ei vielä löydy sivustolta.

Julkaisun jälkeen sivuston käyttöä seurataan ja saatua palautetta analysoidaan. Jatkossa sivustoa kehitetään eteenpäin asiakaspalautteen perusteella. Hanke päättyy vuoden lopussa, minkä jälkeen sivusto jää SYKEn ylläpitoon.

http://itämeri.fi/fi-FI

KATSO VIDEO:

Jaa artikkeli