10.06.2019

Venäjä ja Kiina sopivat jäisestä silkkitiestä

Öljy- ja kaasukuljetukset lämmittävät Venäjän ja Kiinan suhteita maailman kylmimpiin kuuluvilla merialueilla. Suurvallat ovat perustaneet uuden arktisen yhteisyrityksen operoimaan jäissä kulkevia tankkereita Koillisväylän LNG-kuljetuksissa.

Uuden venäläis-kiinalaisen yhteisyrityksen nimi on Maritime Arctic Transport LLC. Varustamon perustajia ovat venäläiset Novatek ja Sovcomflot (SCF Group) sekä kiinalaiset Cosco Shipping ja Silk Road Fund Co. -rahasto.

Maritime Arctic Transport hallinnoi sekä jo olemassa olevaa että tilattua jäävahvistettua tonnistoa. Jäissä kulkevat tankkilaivat hoitavat energiayhtiö Novatekin LNG-kuljetuksia Jamalin niemimaalta sekä rakenteilla olevasta Arctic LNG 2 -terminaalista että muista, vielä suunniteltavina olevista kohteista.

Viime perjantaina yhteisyrityksen perustamisasiakirjan allekirjoittivat SCF Groupin toimitusjohtaja Sergei Frank, Novatekin hallituksen puheenjohtaja Leonid Mikhelson, Coscon hallituksen puheenjohtaja Xui Lizhong sekä Silkkitie (Silk Road Fund Co.) -rahaston toimitusjohtaja Wang Yanzhi.

Sovcomflot on ison mittakaavan energiarahtari

SCF Groupin Frank korostaa sitä, että pohjoisten merien energiahankkeiden valtava koko ja teknologiset vaatimukset edellyttävät molempien suurvaltojen parhaiden voimavarojen hyödyntämistä. Näin öljyn ja kaasun ympärivuotiset kuljetukset voidaan toteuttaa turvallisesti Koillisväylällä, johon myös Kiinan uusi polaarisilkkitien hanke nyt kuuluu.

Kiina julkisti vuonna 2018 ensimmäisen virallisen version omasta Polar Silk Road -hankkeestaan. Nykyisten suunnitelmien mukaan Kiina osallistuu pohjoisten merialueiden infrastruktuurin ja kuljetusväylien kehittämisen valtionyhtiöidensä kautta. Kiinalla on jo nyt merkittäviä osuuksia Novatekin LNG-hankkeista Länsi-Siperiassa.

Venäjän valtiollisen SCF:n tonnistoon kuuluu 12,8 miljoonan dw-tonnin verran tankkialuksia, kaikkiaan 146 kappaletta. Näistä yli 80 tankerilla on jääluokitus. Varustamon tankkereilla on vuosien saatossa kuljetettu yli 250 miljoonaa tonnia raakaöljyä ja noin 50 miljoonaa kuutiometriä LNG:tä jäätyvillä merialueilla. Maailman mitassa SCF:n öljy- ja kaasukuljetukset levittäytyvät Venäjän Kaukoidästä Barentsin merelle ja Itämereltä Indonesiaan.

SCF:n ja energiayhtiö Novatekin arktinen yhteistyö alkoi 2010. SCF on alusta lähtien ollut mukana LNG-kuljetuksissa Novatekin Sabettan terminaalista Jamalin niemimaalla ja varustamon tonnistoon kuuluu muun muassa maailman ensimmäinen jäissä kulkeva LNG-tankkeri m/t Christophe de Margerie.

Kiinalaiset heti mukaan Arctic LNG 2 -diiliin

Kesäkuun alussa kiinalainen valtionyhtiö CNOOC Limited ja sen CEPR-niminen tytäryhtiö hankkivat omistukseensa kymmenen prosenttia Novatekin uudesta Arctic LNG 2 -hankkeesta, joka sijaitsee Jäämeren rannalla länsisiperialaisella Gydanin niemimaalla. Alueelle valmistuu yhteensä kolme LNG:n (nesteytetyn maakaasun) tuotantolaitosta.

Kiinalaisten investointi-into sai potkua Pietarissa viime viikolla järjestetystä toisesta venäläis-kiinalaisesta arktisesta forumista, johon molempien maiden korkeimmat johtajat näyttävästi osallistuivat.

Foorumissa Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi, että juuri energiasektorin hankkeet ovat tärkeimpiä taloudellisen yhteistyön alueita maiden välisessä pohjoisessa yhteistyössä ja kaupankäynnissä.

Kiinan presidentti Xi Jinping pani Pietarin kokouksessa vielä Putiniakin paremmaksi toteamalla, että viime vuonna maiden välinen kahdenvälinen energiakauppa oli yli 40 miljardia dollaria ja että seuraava tavoite voidaan asettaa yhtä hyvin sataan miljardiin dollariin.

Sovcomflot tilaa lisää LNG-käyttöisiä tankkereita

Samoin viime viikolla Sovcomflot teki rahoitussopimukset VEF Leasingin kanssa kolmesta LNG-käyttöisestä tuotetankkerista, jotka varustamo on jo tilannut Venäjän Kaukoidässä sijaitsevalta Zvezdan telakalta.

Öljytuotteita ja kaasukondensaattia kuljettavat 51 000 tonnin tankkerit valmistuvat vuosina 2022-2023 ja niillä tulee olemaan 20-vuoden aikarahtaussopimukset Novatekin kanssa. Tankkereiden jääluokaksi tulee 1B, joten ne toimivat erittäin hyvin muun muassa Itämeren kuljetuksissa, The Maritime-Executive kirjoittaa.

Sovcomflot omistaa maailman ensimmäisen LNG-käyttöisen aframax -luokan tankkilaivan Gagarin Prospectin, joka on ensimmäinen kuuden ”Vihreän korsteenin” eli puhtaamman alustyypin sarjasta. Muutaman vuoden kuluessa Sovcomflot rakennuttaa Zvezdan telakalla vielä viisi uutta LNG-käyttöistä tankkilaivaa.

 

Teksti: Markku Pervilä

Jaa artikkeli