23.07.2019

Wärtsilä tarkisti näkymiään alaspäin

Wärtsilän Q2-osavuosikatsaus ei vastannut analyytikoiden odotuksia, mutta yli kymmenen prosentin kurssirojahdus haiskahtaa ylireagoinnilta. Marine-liiketoiminnan tilauskertymä on kuitenkin pysynyt vakaana.

– Tilauskannan jaksottuminen viittaa siihen, että toimitusmääriin liittyvät haasteet jatkuvat tulevina kuukausina toimitusten keskittyessä tavallista vahvemmin viimeiselle vuosineljännekselle, konsernijohtaja Jaakko Eskola totesi. Kuvakaappaus tiedotustilaisuudesta.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos putosi 13 prosenttia viime vuoden vastaavasta ja jäi alle sadan miljoonan euron.

Uusia tilauksia Wärtsilälle kertyi 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden Q2:lla. Silti yhtiön tilauskanta on katsauskauden lopussa 6,47 miljardia euroa, joka on 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Puolen vuoden tunnuslukujen tarkastelu ei anna Wärtsilän tilanteesta yhtä synkeää kuvaa kuin analyytikoiden arviot toisesta vuosineljänneksestä. Yhtiön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2,368 miljardia euroa, mikä tarkoittaa kahden prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Huoltotoimintojen osuus liikevaihdosta on 1,184 miljardia, kasvua viime vuoteen kuusi prosenttia.

Vertailukelpoinen liiketulos ensimmäiseltä vuosipuoliskolta parani myös viime vuoteen verrattuna kaksi prosenttia ja oli 215 miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti on tasolla 9,1, joka ei vastaa analyytikoiden eikä yhtiön omiakaan odotuksia, mutta eihän se sentään mikään sysikehno ole.

Wärtsilä Marine tilauskertymä ja liikevaihto. Lähde: Wärtsilä Oyj Abp Puolivuosikatsaus 2019.

Konsernijohtaja Jaakko Eskolan mukaan toisen vuosineljänneksen aikana taloudellista kehitystä rasittivat ennakoitua alhaisemmat voimalaitostoimitukset sekä epäsuotuisa projekti- ja laitejakauma. Hiipunutta tilauskertymää hän selittää kansainvälisen talouden epävarmuudella ja geopolitiikalla, joka on pitkittänyt asiakkaiden päätöksentekoa energiamarkkinoilla.

Marine-liiketoiminnan tilauskertymä on kuitenkin pysynyt vakaana, ja uusien alusten tilaukset ovat painottuneet erikoistuneiden alusten segmentteihin.

– Polttoaineen hinnan kehitykseen liittyvä epävarmuus on kuitenkin hidastanut rikkipesuritilauksia, mikä yhdessä yleisesti heikompiin alustilausmääriin liittyvien huolien kanssa on saanut meidät alentamaan Marine-liiketoiminnan kysyntänäkymiä tuleville 12 kuukaudelle, Eskola perustelee.

Wärtsilä on alentanut myös energiamarkkinoiden näkymiä

– Odotamme markkinaolosuhteiden säilyvän haasteellisina lähitulevaisuudessa. Laitemarkkinoiden vaimeampien kysyntätrendien vastapainoksi voin ilokseni todeta, että huoltotoiminnan liikevaihdon kasvu on jatkunut molemmissa liiketoiminnoissa toisella vuosineljänneksellä.

Yhtiö kuvaa näkymiään molemmilla päätoimialoilla laatusanalla ”vaimeat”, kun aiemmin käytettiin sanaa ”vankat”. Inderesin analyytikon Erkki Vesolan mukaan yhtiön huhti-kesäkuun tulos oli pettymys ja lähes kaikilla mittareilla heikko.

Wärtsilän osake sukelsi viime viikolla tuloksen julkistamisen jälkeen noin 11,5 prosenttia lähelle 11 euron tasoa.

– Osakkeen arvostustaso ei ole haastava etenkään suhteessa verrokkeihin, mutta laskeva ennustetrendi merkitsee positiivisten kurssiajureiden poissaoloa, Inderesin Vesola arvioi.

Teksti: Kimmo Kallonen

Nauhoitus lehdistö- ja analyytikkotilaisuudesta, konsernijohtaja Jaakko Eskola. (engl.)

 

 

Jaa artikkeli
navigate