28.08.2020

Oulun Satama tarjoaa fiksuilla 5g-palveluilla aitoa lisäarvoa

Oulun Satama haluaa tulla markkinoilla tunnetuksi teknisesti edistyneenä satamana. Toisaalta Oulussa tiedetään, että pelkkä teknologia ei takaa bisneksille rahanarvoisia hyötyjä. Siksi satama kehittää yksityisverkkoa, jonka päälle asiakkaiden uudet 5g-tuotteet ja -palvelut rakennetaan.

Kuvakaappaus Oulun Sataman videosta, katso koko esitys: https://www.youtube.com/watch?v=KsQ0i2D0cK0

Mobiiliviestinnän tuoreimman sukupolven 5g-teknologia kiinnostaa kuluttajien ohella kaikkien toimialojen yrityksiä – viime mainittuja jopa niin paljon, että yritykset arvelevat saavansa omista yksityisverkoista suurempia ja nopeampia hyötyjä kuin kuluttajat konsanaan. 5g-teknologia lupaa nopeita yhteyksiä, lyhyitä verkkoviiveitä ja parempaa peittoa mobiiliyhteyksille.

Suuryritysten kiinnostus yksityisverkkoihin johtuu paremmasta tietoturvasta ja mahdollisuudesta priorisoida yksityisverkkojen kapasiteetin käyttöä. Teollisuus ei hevillä luota kaupallisiin mobiilioperaattoreihin (mno, mobile network operator), vaan yritykset haluavat luoda omat, suojatut ja paikalliset verkkonsa. Näin herkät tiedot pysyvät varmimmin yritysten hallussa. Yksityisverkoista riittää esimerkkejä Saksan autoteollisuudesta Etelä-Korean merenkulkuun, ja tietenkin myös satamiin.

4g-yksityisverkko avaa tien 5g-ratkaisuille

Suomessa 5g-verkkoja tarjoavat ainoastaan isot mobiilioperaattorit eli Telia, Elisa ja DNA, jotka myös omistavat nämä verkot. Oulussa satama käyttää Telian 5g-verkkoa. Omaksi digitalisaation polukseen Oulun Satama on valinnut itse omistamansa eli yksityisen lte-verkon, jonka espoolainen Edzcom on rakentanut Nokian teknologialla.

Oulun Sataman talous- ja digijohtaja Mira Juolan mukaan tässä yksityisessä lte-verkossa on paljon ominaisuuksia, jotka tullaan näkemään myös 5g-verkoissa. Näitä ovat kyvykkyys kohdentaa ja priorisoida verkon kapasiteetin käyttöä haluttuihin tarpeisiin. Tästä syystä yksityisestä lte-verkosta puhutaan myös usein pre-5g-verkkona.

– Satamaan suunnitellut digitaaliset palvelut tarvitsevat näitä molempia teknologioita, ja niiden lisäksi myös muita langattomia verkkoratkaisuja, Juola sanoo.

Sataman Port Oulu Smarter. -niminen digihanke voitti keväällä 5G Momentumin järjestämän innovaatiokilpailun, jossa kilpailuraati etsi uudenlaista ja yllättävää tuotetta, palvelua tai 5g-teknologian avulla tuotettua merkittävää lisäarvoa jo olemassa oleville bisneksille.

Mira Juola pitää Port Oulu Smarter. -hankkeen ykkössijaa upeana asiana, jonka tiimoilta satama pääsee toden teolla kehittämään, kokeilemaan ja hyödyntämään teollisuuden ja logistiikka-alan ensimmäisiä yhteisiä 5g-ratkaisuja.

– Toisaalta pelkkä uusi teknologia ei elätä eikä takaa lisäarvoa asiakkaillemme. Näitä hyötyjä pitää rakentaa uusien verkkoratkaisujen ja palvelualustojen päälle eli niin, että tavaravirrat tehostuvat, dataliikenne nopeutuu ja tietoturvaan, ympäristöön ja viranomaistoimintaan liittyvät tehtävät kohentuvat, Juola kertoo 5g-hankkeen käytännön tavoitteista.

– Meillä on asiakkaina ja kumppaneina todella paljon erilaisia ja kaiken kokoisia toimijoita, aina Stora Enson paperitehtaasta suuriin kuljetus- ja logistiikkayrityksiin ja ahtaus- ja huolintayhtiöistä pienempiin palvelutarjoajiin. Lisäksi sataman kumppaneita ovat jäänmurtoon, talvikunnossapitoon ja pelastuspalveluihin liittyvät viranomaiset ja yksityisen sektorin toimijat. Näillä kaikilla on omia tarpeita, joita 5g-teknologialla voidaan hoitaa entistä paremmin.

Oulun Sataman talous- ja digijohtaja Mira Juolan mukaan tässä yksityisessä lte-verkossa on paljon ominaisuuksia, jotka tullaan näkemään myös 5g-verkoissa.

Yksityisverkko aloitti sataman digipalvelut

Oulun Sataman digihanke alkoi digistrategian luomisella vuonna 2016. Tarjolla oli kaupallisia operaattoreita ja yksityisverkkojen palvelutarjoajia. Näistä kumppaniksi valikoitui Espoossa pääkonttoriaan pitävä, aiemmin Ukkoverkkona tunnettu Edzcom, joka on lte-mobiiliverkkojen markkinajohtaja Pohjoismaissa. Jo mainittu Edzcomin private lte-verkko on ensimmäinen Oulun Sataman tarjoama digitaalinen palvelu.

– Sataman 5g-verkkoon tulee mainituista syistä niin paljon tukiasemia ja dataa kerääviä mittareita ja antureita, että esimerkiksi Telian kaupallinen verkko ei olisi pystynyt tarjoamaan meille takuuvarmasti riittävän kohdennettuja palveluja. Satamassa ei voi käydä niin, että verkon kapasiteetti ei jostakin syystä riitäkään esimerkiksi kriittisten ahtaustoimintojen hoitamiseen, Juola kuvailee yksityisverkon valintaan johtaneita syitä.

Myös hän tähdentää tietoturvaa eli sitä, että yksityisessä verkossa herkkä data pysyy takuuvarmasti sataman omissa hoteissa.

Edzcom puolestaan tavoittelee vahvaa kasvua keskittymällä teollisiin avainasiakkaisiin, kuten tuotantoon, satamiin, lentoasemiin, raskaaseen teollisuuteen ja kaivoksiin ja niiden kehittyviin tarpeisiin. Näitä ovat digitalisaatioon, automaatioon, turvallisuuteen ja tehokkuuteen liittyvät tekijät.

Tulevaisuuden satamissa jylläävät robotit

Ja satamissa toden totta riittää tulevaisuuden sovelluksia 5g-teknologialle, aina verkonhallinnasta datamäärien huimaan kasvuun, tietoturvan tarpeista ja automaatiosta robotiikkaan ja tekoälyyn sekä oppiviin koneisiin, ympäristöä ja kestävää kehitystä unohtamatta. Digijohtaja Mira Juola ottaa esimerkiksi työkoneiden automaation ja itseohjautuvat alukset, joiden tuloon myös Oulun Satama varautuu.

– Rakennamme satama-alueen digitaalista infrastruktuuria, joka mahdollistaa myös autonomisten kulkuneuvojen saapumisen ja työskentelyn Oulun Satamassa, Juola kertoo.

Oulun Satama vaihtaa digihankkeista saatuja kokemuksia eräiden satamien kanssa Suomessa ja ulkomailla, mutta myös kilpailee näiden muiden toimijoiden kanssa. Vertaisryhmiä riittää vaikkapa Hampurin satamasta Etelä-Korean merenkulun pitkälle kehittyneisiin 5g-hankkeisin.

– Seuraamme tietenkin sitä, mitä muut alalla tekevät, Mira Juola kertoo.

Ajan hengen mukaisesti Oulussa sataman toiminnoista on tehty myös digikaksonen (digital twin). Digikaksonen visualisoi satamadataa ja oheinen video esittelee tämän datan hyödyntämistä https://www.youtube.com/watch?v=PlJGVcJP1T8.

Suomi pyrkii 5g-teknologian kärkimaaksi

Keväällä saadun 5g-palkinnon tiimoilta Juola haluaa erikseen mainita Oulun Sataman valtakunnallisen 5G VIIMA -hankkeen puitteissa löytämät yhteistyökumppanit. Jättihanke on luotu kirkastamaan 5g-verkon teollisia mahdollisuuksia Suomessa.

5G VIIMA -hankkeen tutkimusosapuolia ovat muiden muassa Oulun yliopisto, Aalto yliopisto, Tampereen yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. Yrityksiä ja muita osapuolia hankkeessa on mukana alun kolmattakymmentä kappaletta.

Oulun Sataman palkinnut 5G Momentum taasen on 2018 perustettu ekosysteemi, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta 5g-teknologian kärkimaa. Kisaraadin taustaryhmään kuuluvat muiden muassa Traficom, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos sekä Liikenne- ja viestintäministeriön edustajat.

Oulun Satama on Perämeren suurin yleissatama. Oulujoen suistoalueella sijaitseva kompleksi muodostuu kolmesta eri satama-alueesta: Vihreäsaaren öljysatamasta sekä Oritkarin ja Nuottasaaren satamista, joista hoidetaan muun muassa metsäteollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden kuljetuksia. Ouluun johtava meriväylä on hiljattain syvätty 12,5 metrin väyläksi.

Teksti: Markku Pervilä

Jaa artikkeli
freja