HaminaKotka sataman ennätysvauhti kiihtyy edelleen

Tammi-elokuussa HaminaKotka sataman kautta kuljetettiin ennätysmäiset 12 432 370 tonnia tavaraa, joka on 13,9 prosenttia viime vuoden ennätyslukuja enemmän. Vahvan liikennekehityksen ennakoidaan jatkuvat vuoden loppuun asti.

Kahdeksassa kuukaudessa sataman kautta liikkui vientiä melkein kymmenen miljoonaa tonnia (9 721 904) eli 28,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Viennissä kasvoivat melkein kaikki pääluokat sellu (40,0 %), kuivabulk (17,0 %), nestebulk (12,7 %), sahatavara (12,0 %), kappaletavara (160,0 %) ja luokka muu tavara (87,5 %). Ainoastaan paperi väheni (-2,2 %). Muutenkin erittäin vahvan viennin lisäksi kaasuputkikuljetukset ovat parhaillaan suurimmillaan.

Sataman tämän hetkinen vientipainotteisuus näkyy tuonnin 19,4 prosentin vähentymisenä. Eniten tuonnissa laskivat kuivabulk (-53,4 %), raakapuu (-14,6 %) ja kappaletavara (-23,5 %) sekä muu tavara (-10,0 %). Merkittävä osa myös tuonnin liikenneluvuista selittyy kaasuputkiliikenteen vaiheistuksella, joka tuonnissa tarkoittaa putkipäällystyksen raaka- aineiden kuljetusten loppumista tänä vuonna, mikä taas vaikuttaa vertailulukuihin.

Transito lisääntyi 2,2 prosenttia kun taas kotimaanliikenne väheni -8,9 prosenttia.

Kontit ovat hyvässä kasvussa (5,5 %).

Laivoja satamassa kävi peräti 2 302 kappaletta eli 24,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Jaa artikkeli