Haminakotkan Mussalon sataman D-alue ja Itämeren sellukeskus vihitään käyttöön

HaminaKotka Satama Oy ja Steveco Oy ovat yhteistyössä rakentaneet maailmanluokan selluterminaalin Kotkaan Mussalon sataman länsiosan uudelle D-alueelle. HaminaKotkan Satama on investoinut noin 30 hehtaarin kokoisen laajennusosan infraan lähes 40 miljoonaa euroa ja Steveco on rakentanut alueelle modernin 20 000 m² selluterminaalin UPM:n Kaukaan ja Kymin sellutehtaiden Mussaloon keskitettävää meriliikennettä varten.

HaminaKotka Satama Oy on tehnyt lisäksi Finnpulp Oy:n kanssa aiesopimuksen Kuopioon suunnitteilla olevan sellutehtaan liikenteen keskittämiseksi uudelle alueelle. Tämä D-alue ja siellä sijaitseva Itämeren sellukeskus vihitään käyttöön 3.10.2019.

”Tämä on ollut HaminaKotka Sataman kannalta merkittävä askel tulevaisuuteen yhdessä pitkäaikaisten kumppaneidemme Stevecon ja UPM:n kanssa. Investoinnit ovat mahdollistaneet uuden suuren mittakaavan toiminnan alkamisen HaminaKotkan satamassa”, kertoo HaminaKotka Sataman Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski.

”Kyse on valtakunnallisesti merkittävästä investoinnista, joka mahdollistaa nykyisten ja suunnitteilla olevien selluvirtojen tehokkaan jakelun maailmanmarkkinoille. Sellua kuljetetaan monista satamista, mutta tällainen erityisesti sellukuljetuksia varten rakennettu alue on harvinaisuus jopa Euroopassa, kun yli 15 metrin syväyksen alukset voidaan purkaa ja lastata laiturissa”, sanoo Naski.

”Ennen vuodenvaihdetta käyttöön otettu selluvarasto sijaitsee erinomaisella paikalla ja tarjoaa merkittävät operatiiviset synergiaedut yhdistämisessä muihin toimintoihimme”, toteaa Steveco Oy:n va. toimitusjohtaja Ari-Pekka Saari.

D-alueen laiturin ensimmäinen osa, satama-altaan louhinta- ja ruoppaustyöt sekä aallonmurtaja ovat juuri valmistumassa. Myöhemmässä vaiheessa laituria rakennetaan lisää ja myös varastokapasiteettia on mahdollista lisätä.

Jaa artikkeli