Naantalin Satama kehittää merikuljetusten turvallisuutta ja tehokkuutta uudella älyväylällä

Naantalin Satama Oy on mukana EU:n tukemassa projektissa kehittämässä uutta älykästä väylää innovatiivisilla merimerkeillä, uuden standardin mukaisella 3D-kartoituksella ja alusliikenteen päästömittausten automatisoinnilla. Projektissa on edetty pilotoimaan uutta teknologiaa Naantalissa neljän älypoijun ja lähestymisväylälle sijoitettavan erityisen päästömittauspoijun osalta. Mittaukset uutta karttateknologiaa varten ovat meneillään sekä merenpohjan, että laiturirakenteiden osalta.

Pilotoitavan väyläteknologian teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Arctia-konserniin kuuluva Meritaito Oy.

Merikuljetukset digitalisaation murroksessa

Merikuljetukset on teollisuudenalana merkittävässä murroksessa digitalisaation myötä kaikilla sektoreillaan. Satamayhtiöiden rooli on kasvanut perinteisen sataman infrastruktuurin tarjoajasta myös digitaalisten palveluiden puolelle. Samalla turvallisuuden ja ympäristötietoisuuden merkitys korostuu kaikessa tekemisessä entistäkin enemmän. ”Tämä projekti on hyvä esimerkki kehitystyöstä, jossa otamme uutta teknologiaa heti käyttöön ja samalla luomme alustaa tuleville ratkaisuille,” sanoo satamajohtaja Yrjö Vainiala, Naantalin Satama Oy.

Älykkäät ja energiatehokkaat poijut kaukohallinnalla

Uudet digitaaliset poijut on liitetty verkkoyhteydellä hallintajärjestelmään. Poijujen valotehoa voidaan säätää ja niiden tilaa, kuten poijujen sijaintia ja niiden akun varausta, seurataan järjestelmän avulla. Valotehon säätö vaikuttaa sekä energiatehokkuuteen, että merenkulun turvallisuuteen ja sen osalta projektissa pilotoidaan myös alusten sijaintitietoon (AIS) perustuvaa automatiikkaa. Itse poijujen sijainnin seurannan merkitys korostuu keväisin, jolloin liikkuvat jääkentät saattavat siirtää poijuja paikoiltaan. Satama-alueella yhteen poijuun asennetaan alusten turvallisen operoinnin tueksi laitteisto merivirran suuntaa ja nopeutta sekä merenpinnan tasoa mittaamaan.

Projektissa pilotoidaan myös uusia ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja merenkulun turvalaitteisiin, kuten pitkäkäyttöistä akkuteknologiaa ja poijujen ympärille asennettavia aurinkopaneeleita. Yhdistettynä kaukohallinnan mahdollistamaan poijun tilan seurantaan tämä tuo myös lisää huoltovarmuutta.

Naantalin Satama edelläkävijänä – sataman kartat kolmiulotteisen S102-standarnin mukaisesti

Merikartat päivitetään Naantalissa ensimmäisenä satamana Suomessa uuden S102-standardin mukaisiksi 3D-kartoiksi. Mittaukset tehdään aiempaa tarkemmalla tekniikalla ja karttakuvasta muodostuu kolmiulotteinen sekä merenpohjan, että laiturirakenteiden osalta. Tämä satama-alueelle ja sataman lähestymisväylälle toteutettava uusi kartoitus tukee alusten turvallista operointia alueella ja mahdollistaa entistä paremmin esimerkiksi kustannustehokkaat ja turvalliset reittivalinnat. Kun alusten yleinen kartta- ja informaatioliittymä (ECDIS) päivittyy lähitulevaisuudessa uuden standardin mukaiseksi, saadaan kolmiulotteinen tieto suoraan myös alusten komentosiltajärjestelmiin.

Naantalin Satama vastaa kartta-aineistonsa ylläpidosta tarkoitukseen tehtävän erityisen riskinhallintasuunnitelman mukaisilla tarkistusmittauksilla, jotka tilataan osana sataman väylänhoitopalveluja niiden toimittajalta Meritaidolta. Samalla huolehditaan karttapäivitysten virallisen jakelun toteutumisesta. ”Tämä on osa turvallisen toimintaympäristön kehittämistä ja ylläpitoa, joka on keskeisimpiä tehtäviämme satamanpitäjänä,” sanoo Vainiala. ”Lisäksi uuden standardin kartta-aineiston tarjoamista esimerkiksi merenkulun koulutustarkoituksiin tullaan selvittämään.”

Päästörikkeistä automaattinen hälytys

Alusliikenteen päästöjen mittausta pilotoidaan sisääntuloväylälle Lövskärin kapeaan kohtaan asennettavalla ns. snifferi-poijulla. Näin sijoitettuna alusliikenne kulkee mittauspoijun läheltä ja poijun sääasemaan yhdistetyn algoritmin sekä alusten AIS-tietojen perusteella voidaan tunnistaa päästöjen lähde. Mittaustulokset käsitellään automaattisesti ja rikin oksidien ylittäessä IMO:n hälytysrajan voidaan tilanteeseen reagoida nopeasti.

Pilottiprojekti

Intelligent Sea -pilottiprojektin kokonaiskustannus on noin 3,6 miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa puolet. Projektiin osallistuvat Meritaito Oy (koordinaattori, väylätekniikka), Naantalin Satama Oy, Stockholms Hamnar Ab, Kine Robotics Oy (päästömittaustekniikka) sekä Wellamo Data Oy (Naantalin Sataman konsultointi) ja sitä tukevat Väylävirasto, Traficom sekä Ruotsin Sjöfartsverket.

Jaa artikkeli
portofnaantali