Terramare valittiin Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämishankkeen urakoitsijaksi

”Pääsemme kehittämään Suomelle elintärkeää tavaraliikennesatamaa, jota olemme alun perinkin olleet rakentamassa,” toimitusjohtaja Hannu Tomperi iloitsee.

Työt alkavat kesäkuussa satama-altaasta. Kuva: Väylä

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämisen toteutuksesta vastaavaksi urakoitsijaksi on valittu suomalainen Terramare Oy. Terramare Oy on erikoistunut ruoppaustöihin, vedenalaiseen louhintaan, satama- ja laiturirakentamiseen, liukuvalukohteisiin sekä ympäristörakentamiseen. Se on johtavan hollantilaisen maailmanlaajuisesti toimivan ruoppauksen ja meripalvelujen asiantuntija Royal Boskalis Westminster nv:n tytäryhtiö.

Väyläviraston, Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena toteutettavassa hankkeessa nykyinen Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metriin. Hankkeen aikana maamassoja ruopataan noin miljoona kuutiota. Lisäksi vedenalaisesta kallionlouhinnasta syntyy louhetta noin 0,8 miljoonaa kuutiota.

– Tämä on meille tärkeä ja tavoiteltu ruoppaustyö. Pääsemme kehittämään Suomelle elintärkeää tavaraliikennesatamaa, jota olemme alun perinkin olleet rakentamassa. Näin korona-aikana hanke myös varmistaa hyvän työllisyyden tälle ja ensi vuodelle. Yhteistyö Helsingin Sataman, Väyläviraston ja Helsingin kaupungin kanssa on sujunut aiemminkin hyvin, joten työt on ilo aloittaa, Terramare Oy:n toimitusjohtaja Hannu Tomperi sanoo.

Työt käynnistyvät Vuosaaren satama-altaasta kesäkuussa 2020 ja jatkuvat syksyllä meriväylällä. Hankkeella on EU:n tukirahoitus. Urakoitsijan kilpailutus tehtiin rakennussuunnittelun valmistuttua julkisten hankintojen sääntöjen mukaan.

Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Meriväylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia. Rakentamiseen kelpaavien louhemassojen kuljetus Hernesaareen, Länsisatamaan ja Vuosaaren merikeskukseen meritse katuverkon sijaan tuo kaupungin aluerakentamiskohteissa merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Hyötykäyttöön kelpaamattomat ruoppausmassat kuljetetaan ulkomerellä sijaitsevalle Vuosaaren meriläjitysalueelle.

Lisää aiheesta:

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen alkaa kesäkuussa

Vaula Aunola

Jaa artikkeli