Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen alkaa kesäkuussa

Väylän, Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin yhteishankkeen rakennustöitä tehdään ympärivuorokautisesti kahden avovesikauden aikana. Uusi, syvempi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.

Työt alkavat kesäkuussa satama-altaasta. Kuva: Väylä

Väylän, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena toteutettavan Vuosaaren meriväylän syventämisen rakennustyöt alkavat käynnistyvät kesäkuussa. Hanke toteutetaan kahden avovesikauden aikana, jolloin meriväylällä työskennellään ympärivuorokautisesti. Uusi, syvempi väylä otetaan käyttöön vuoden 2021 lopussa.

Meriväylä ja satama ovat rakentamisen ajan normaalisti alusliikenteen käytössä. Työt alkavat kesäkuussa satama-altaasta. Sen jälkeen siirrytään ruoppaamaan ja louhimaan Vuosaaren meriväylälle. Työtä tehdään useampaa työkalustoa käyttäen.

– Tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Meriväylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia, kerrotaan hankkeen tiedotteessa.

Veneväyläverkosto ja ruoppaukset. Kuva: Väylä

Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metrin kulkusyvyyteen. Maamassoja ruopataan kaikkiaan noin miljoona kuutiota. Lisäksi vedenalaisesta kallionlouhinnasta syntyy louhetta noin 0,8 miljoonaa kuutiota.

– Hyötykäyttöön kelpaamattomat ruoppausmassat kuljetetaan ulkomerellä sijaitsevalle Vuosaaren meriläjitysalueelle. Vedenalaisessa louhinnassa syntyvä louhe kuljetetaan proomuilla Hernesaaren edustalle, missä se käytetään uuden asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä.

– Rakentamiseen kelpaavien louhemassojen kuljetus meritse katuverkon sijaan tuo kaupungin aluerakentamiskohteissa merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Rakentamisen ympäristövaikutuksia seurataan tiiviisti viranomaisten hyväksymien vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmien avulla. Hankkeesta aiheutuvia työaikaisia haittavaikutuksia kompensoidaan kiinteistö- ja ammattikalastajakorvauksien kautta.

Veneilijöiden on mahdollista seurata työkaluston liikkeitä hankesivuilta pian avautuvan karttapalvelun avulla.

Yleisötilaisuus Facebook Live -lähetyksenä

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämishankkeen yleisötilaisuus järjestetään poikkeusoloista johtuen Facebook Live -lähetyksenä 18.5.2020 klo 17-18. Liveä pääsee seuraamaan ”Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen” -Facebook-sivun kautta.

Tilaisuudessa hanketta esittelevät Väylän, Helsingin sataman sekä urakoitsijan edustajat. Kysymyksiä hankkeeseen liittyen voi esittää tilaisuuden chatissa. Tilaisuus on suomenkielinen.

www.vayla.fi/vuosaaren-merivayla
facebook.com/vuosaarenmerivayla

Vaula Aunola

Jaa artikkeli
portofnaantali