Luotsit varautuivat koronavirusepidemiaan – toiminta varmistetaan poikkeusoloissakin

Finnpilot aloitti koronavirusepidemiaa varten varautumisen jo tammikuussa. Tiukoilla ohjeistuksilla pyritään turvaamaan meriliikenteen tärkeän lenkin, luotsauksen sujuminen myös poikkeusoloissa.

Luotsivanhin Olli Taipale lähdössä töihin Turun luotsiasemalta, repussaan myös hengityssuojain. Omasta ja muiden turvallisuudesta huolehditaan THL:n kanssa laaditun ohjeistuksen mukaan.

Tarkalla ohjeistuksella ja varotoimenpiteillä pyritään varmistamaan, että luotseja on saatavilla koko poikkeustilan ajan ja toiminta on turvallista sekä omalle henkilöstölle että luotsattavien alusten miehistölle.

– Näin voidaan luotsauksen osalta varmistaa tärkeät merikuljetukset, ulkomaankaupan sujuvuus ja laivojen turvallinen liikkuminen merialueillamme, Finnpilot ja Luotsiliitto toteavat.

Suomen viennistä ja tuonnista noin 90 prosenttia kulkee meriteitse. Vuoden 2019 aikana luotsattiin yhteensä 25 123 kertaa ja luotsauksista kertyi 471 298 luotsattua merimailia.

Luotsauspalvelujen saatavuus on keskeistä Suomen merikuljetuksissa.

– Nyt käsillä oleva pandemia vaatii poikkeuksellisen huolellista työskentelyä rajallisen luotsaushenkilöresurssin vuoksi.

Varautuminen aloitettiin tammikuussa

Finnpilot aloitti koronatilanteeseen varautumisen tammikuussa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstö sai ensimmäisen koronavirukseen liittyvän toiminta- ja tilojen desinfiointiohjeen helmikuussa.

– Luotsit ovat tottuneet poikkeustilanteiden hallintaan normaaliolosuhteissa. Nyt käsillä oleva pandemia on uudenlainen tilanne, johon on varauduttu ripeästi huolellisuudella ja suojautumalla ohjeiden mukaisesti. Luotsien sitoutuminen tehtävänsä suorittamiseen näyttäytyy nyt siinä, että turvaamme parhaan kykymme mukaan laivojen henkilöstön turvallisuuden oman suojautumisen keinoin, Luotsiliiton puheenjohtaja Antti Rautava sanoo.

– Luotseja ja luotsikutterinhoitajia ohjeistetaan jatkuvasti muuttuvan tilanteen mukaisesti. Ohjeet on laadittu yhdessä THL:n asiantuntijoiden kanssa.

– Töihin ei saa palata 14 vuorokauteen ulkomaanmatkan jälkeen, käsihygieniasta tulee huolehtia ja välttää lähikontaktia muihin työntekijöihin työvuoron aikana. Pienistäkin flunssaoireista on poistuttava työpaikalta välittömästi ja varmistettava, että asianmukaiset desinfioinnit hoidetaan ohjeiden mukaan. Henkilökunta on myös pois töistä, jos perhepiirissä on hengitysinfektio-oireita.

Tällä hetkellä Finnpilotilla ei ole todettua koronavirustartuntaa.

Mahdolliset sijaisuudet hoidetaan valtakunnallisesti

Operatiivinen henkilöstö työskentelee nyt kahdessa vuorossa ja vuorojen vaihdot hoidetaan seuraavaa vuoroa näkemättä. Näin vältetään viruksen leviäminen työvuorosta toiseen. Samoin toimitaan myös luotsinvälityksessä.

– Lisäksi työntekijät työskentelevät eri puolella Suomea, joten poikkeustilanteen niin vaatiessa terveitä luotseja on mahdollista saada luotsaamaan laivoja myös toiselta luotsausalueelta.

– Valtakunnallisena toimijana pystymme hajauttamaan luotseja ympäri Suomea siten, ettei koskaan yhden alueen kaikkien luotsien ohjauskirjat ole samassa paikassa. Esimerkiksi osalla Saimaan luotseista on ohjauskirjoja Saimaan lisäksi monille rannikon luotsausalueille. Vastaavaa hajautusta löytyy myös muilta alueilta. Koko maan kattava toimintamallimme osoittaa toimivuutensa myös poikkeusoloissa, Finnpilotin toimitusjohtaja Kari Kosonen kertoo.

teksti: Vaula Aunola
kuva: Olli Taipale

Jaa artikkeli
portofnaantali