”Olemme jo merialalla maailman huippuja ja voimme nousta aivan uudelle tasolle”

SuomiAreena: Eduskunnan meriryhmän puheenjohtaja Kristiina Salonen kehui Suomen meriklusterin panosta ilmastoasioissa.

- On muistettava, että merikuljetukset ovat hiilidioksidipäästöiltään jo nyt muita alhaisempi kuljetusmuoto, Kristiina Salonen totesi.

Kansanedustaja Kristiina Salonen toimii eduskunnan meriryhmän puheenjohtajana. Ryhmän tavoitteena on edistää kansanedustajien meriklusterin toimintaympäristön tuntemusta ja lisätä ymmärrystä alan tulevaisuusvisioista.

Satakuntalainen Salonen osallistui SuomiAreenassa meriklusterin keskustelupaneeliin, jossa pohdittiin merisektorin tulevaisuutta digitalisaation ja kestävän kehityksen valossa.

– Satakunnassa olemme kasvaneet merenkulun tärkeyteen. Se on meille historiallinen rikkaus, mutta edustaa myös tulevaisuutta. Meri työllistää Suomessa suoraan noin 50 000 ihmistä, välillisesti satoja tuhansia. Lähes 90% Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse, Salonen toteaa.

– Uusi hallitus haluaa nostaa Suomen osaamisen ja innovaatioiden kärkimaaksi. Vaikka olemme jo merialalla maailman huippuja, voimme nousta aivan uudelle tasolle. Se edellyttää kuitenkin suuria panostuksia alan koulutuksen kehittämiseen ja muuntumiseen sekä yritysten TKI-toiminnan vahvistamiseen. Tämä on ratkaisevaa merialan kannalta, Salonen korostaa.

Toisen suuren haasteen muodostaa se, miten meriklusterin sininen kasvu saadaan ilmastotavoitteiltaan vihreäksi.

– Suomi tavoittelee pientä hiilijalanjälkeä, mutta suurta kädenjälkeä ilmastonmuutoksessa. SuomiAreenan keskustelussa kävi selväksi, että meriklusteri haluaa olla tässä kaikessa omalta osaltaan mukana ja etsimässä vihreitä ratkaisuja sinisen kasvun mahdollistamiseksi. Tästä olisi monella alalla opiksi otettavaa.

– On muistettava kuitenkin, että merikuljetukset ovat hiilidioksidipäästöiltään jo nyt muita alhaisempi kuljetusmuoto. Suomalaiset ovat pioneereja vähäpäästöisten ja energiatehokkuutta lisäävien teknologioiden käyttöönotossa. Nesteytetty maakaasu, tuuli, sähkö ja jätteestä valmistettavat biopolttoaineet ovat jo käytössä, eivät pelkästään suunnitelmissa. Siitä huolimatta meillä on vielä paljon työtä tehtävänä merten ja ilmaston suojelemiseksi, Salonen huomauttaa.

Lisää aiheesta:

Suomen Meriklusteri SuomiAreenalla: Rohkeasti edellä – Meriklusteri luo sinistä kasvua Suomeen

 

Jaa artikkeli