Satamat panostavat huoltovarmuuteen ja riskien hallintaan

Huoltovarmuuskeskus on nähnyt tarpeelliseksi perustaa uuden satamajaoston osaksi huoltovarmuusorganisaation toimintaa.

Kuvassa tutkija Ayman Nagi Hampurin teknisestä yliopistosta ja Satamaliiton toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä (vas.) sekä apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola.

Satamat panostavat satamien yhteisen varautumisen prosessien kehittämiseen, jotta satamien toiminnan sujuvuus voidaan turvata kaikissa olosuhteissa.

Varautumisen vahvistaminen Suomen satamissa on yksi Huoltovarmuuskeskuksen keskeisiä tavoitteita ja siksi Huoltovarmuuskeskus on nähnyt tarpeelliseksi perustaa uuden satamajaoston osaksi huoltovarmuusorganisaation toimintaa. Satamajaoston valmiuspäällikkönä on aloittanut Aili Kähkönen, joka siirtyi tehtävään elintarviketeollisuuden poolisihteerin tehtävistä.

Toiminnalliset panostukset satamien varautumisen vahvistamiseen kohdennetaan nimenomaan yhteiseen varautumisen ja yhteisten varautumisen prosessien ja menettelyjen kehittämiseen satamissa. Lisäksi varautumisvalmiuksien kehittämisessä keskitytään kyber- ja hybridiresielienssin vahvistamiseen satamissa.

Kevään kuluessa satamien johto ja tietoturva-asiantuntijat ovat kokoontuneet käsittelemään kyberturvallisuusuhkia satamien kannalta.

Olennainen kysymys kaikessa talouden varautumisessa, ja siten myös satamissa, on varavoimakysymykset ja mahdolliset investoinnit varavoimaratkaisuihin. Satamat kiinnittävät lisäksi huomiota verkko- ja tietoturva-asioihin, jotta sataman sujuva liikenne pystytään turvaamaan myös verkkohäiriötilanteissa.

Satamaliiton ja Satamaoperaattorien järjestämässä keskustelutilaisuudessa pääpuheenvuoron piti Hampurin teknisen yliopiston tutkija Ayman Nagi, joka korosti satamien turvallisuusjohtamisessa ja riskien hallinnassa toiminnan turvaamisen tarkastelua niin strategisella, taktisella kuin operatiivisella tasolla.

Teksti: Annaleena Mäkilä

 

Jaa artikkeli