Varustamot haluavat laivoille päästömaksun

Päästömaksujen tuotot käytettäisiin kaupallisesti kannattavien nollapäästöisten laivojen kehittämiseen 2030-luvun alkuvuosiin mennessä. Ehdotus rahaston perustamisesta esitetään IMO:lle ensi huhtikuussa.

Merenkulkuala tarvitsee lähitulevaisuudessa uusia polttoaineita ja ratkaisuja nollapäästöiseen merenkulkuun. Kuvituskuva: Vettore

Varustamoiden kattojärjestö International Chamber of Shipping (ICS) julkaisi tänään esityksen alan ensimmäisestä yhteisestä tutkimus- ja kehitysrahastosta, jonka tavoitteena on poistaa kansainvälisen merenkulun CO2 -päästöt. Ehdotus rahaston perustamisesta esitetään kansainväliselle merenkulkujärjestölle IMO:lle seuraavassa ympäristösuojelukomitean kokouksessa huhtikuussa 2020.

Rahaston 5 miljardin dollarin rahoituspääoma kerättäisiin varustamoyhtiöltä perimällä niiltä maailmanlaajuisesti pakollista päästömaksua polttoaineen kulutuksen perusteella kymmenen vuoden ajan.

Suomen Varustamoiden tiedotteessa painotetaan, että nopea fossiilista polttoaineista luopuminen on välttämätöntä, jotta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin ja IMO:n asettamiin päästövähennystavoitteisiin päästään. T&K-rahasto tulisi tarjoamaan maailmanlaajuisesti kaivattua rahoitusta merenkulkualan innovaatioihin ja uusiin teknologioihin, jotka auttavat kehittämään tulevaisuuden nollapäästöisiä ratkaisuja.

Suomen meriklusteri on edelläkävijä

Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala näkee aloitteessa mahdollisuuksia Suomen meriklusterille.

– Ilmastonmuutos haastaa koko meriklusterin ja ala tekee kaikkensa päästöjen vähentämiseksi. Alan suurin haaste ja mahdollisuus on vihreiden teknologioiden sekä vaihtoehtoisten ja hiilettömien polttoaineiden kehittäminen. T&K-rahastolla vastataan tähän haasteeseen. Toivomme että IMO:n jäsenmaat, Suomi mukaan lukien tukevat tätä rohkeaa esitystä, Tuurnala sanoo.

– Suomen meriklusteri on ympäristöosaamisessa edelläkävijä ja täällä kehitettyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää ympäri maailman. Esimerkiksi nesteytetty maakaasu (LNG), tuulivoima, sähkö ja jätteestä valmistettavat biopolttoaineet ovat jo käytössä suomalaisilla aluksilla.

Teksi: Vaula Aunola

 

Jaa artikkeli