VTS esti kymmenen karilleajoa viime vuonna

Kaikkiaan VTS Finlandin meriliikenteenohjauksen poikkeamien vuosiraportiin 2019 kirjattiin yli 650 alusliikennettä koskevaa poikkeamaa tai rikettä. Kansainvälisten merialueiden rikkeiden määrä laski selkevästi.

Kansainvälisiltä merialueilta kirjattiin kaikkiaan 130 rikettä ja 41 poikkeamaa. Kuva henkilöt eivät liity juttuun. Kuva: VTS Finlad.

Vasta valmistuneesta VTS Finlandin meriliikenteenohjauksen poikkeamien vuosiraportista käy ilmi, että meriliikennekeskuksissa estettiin vuonna 2019 kaikkiaan kymmenen mahdollista karilleajoa ja kirjattiin yli 650 alusliikennettä koskevaa poikkeamaa tai rikettä. Lisäksi VTS-alueilla annettiin navigointiapua neljä kertaa. Raportissa todetaan, että kulunut vuosi oli meriliikenteenohjauksessa vilkas ja alusliikenne sujui turvallisesti läpi vuoden.

– VTS Finlandin tehtävänä on varmistaa merenkulun turvallisuus ja sujuvuus Suomen rannikolla, sen läheisyydessä olevilla kansainvälisillä merialueilla sekä Saimaan syväväylällä 24/7/365 -periaatteella. Vuoden 2019 aikana estetyissä mahdollisessa karilleajoissa oli kaikissa kyse tilanteesta, jossa alus oli ajamassa kohti matalikkoa, mutta muutti suuntaansa VTS-keskuksen yhteydenoton jälkeen. Tällaisia tapauksia raportoitiin Saaristomereltä viisi, Länsi-Suomesta yksi, Hangon edustalta yksi, Kotkan edustalta kaksi ja Suomenlahdelta yksi, operatiivinen johtaja Sari Talja sanoo.

Kirjatuista 650 alusliikennettä koskevasta poikkeamasta kolme neljännestä tuli Suomen aluevesiltä. Poikkeamatilastoissa kärkeen nousivat muun muassa kone- ja tekniset viat sekä blackoutit. Alkuvuonna Pohjanlahdella, erityisesti Perämerellä, vaikeat sää- ja jääolosuhteet aiheuttivat lisäksi runsaasti jäänmurto- ja luotsauspalvelujen keskeytyksiä. Oman lisänsä raportointiin toi Saimaan alueella järjestetyt nopeuksien tehoseurannat, joissa kartoitettiin alueen nopeusrajoitusten toimivuutta.

Kansainvälisten merialueiden rikkeiden määrä laskenut selkeästi

Kaikista kirjatuista poikkeamista neljännes kirjattiin Suomen vastuulle kuuluvien kansainvälisten merialueiden valvonta-alueilla, joissa rikkeiden määrä oli edellisvuoteen nähden selkeästi pienentynyt.

– Kansainvälisiltä merialueilta kirjattiin kaikkiaan 130 rikettä ja 41 poikkeamaa. Rikkeiden määrä oli pienentynyt edellisvuoteen nähden lähes neljänneksellä. Suurin osa rikkeistä tehtiin reittijakojärjestelmissä ajamista koskevia meriteiden sääntöjä vastaan. Lisäksi vuosittain tapahtuu myös muutamia väistämissääntöjä koskevia rikkeitä sekä Suomenlahden pakolliseen ilmoittautumisjärjestelmään liittyviä sääntörikkeitä. Poikkeamat puolestaan koskivat VTS-alueiden tapaan lähinnä kone- ja teknisiä vikoja, laatupäällikkö Kati Westerlund summaa.

Vaula Aunola

Jaa artikkeli
portofnaantali