07.10.2021

Miksi varustamot haluavat itse kiristää päästötavoitteitaan?

International Chamber of Shipping (ICS) ehdotti, että koko maailman merenkulku tulisi saada hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Tämä on huomattava kiristys aiempaan tavoitetasoon. Tähän mennessä YK:n alainen maailman merenkulkua sääntelevä IMO on asettanut tavoitteeksi, että merenkulun kasvihuonekaasupäästöt pitäisi puolittaa vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 2008.

Miksi näin? Ovathan yksittäiset varustamot jo nyt asettaneet tavoitteensa hiilineutraaliuudesta, miksi ICS haluaa tehdä tästä sitovan määräyksen. Syitä on kaksi:

  • IMO:n kesäkuisen päätöksen jälkeen Euroopan unioni on jo asettanut tiukemmat tavoitteet EU:n alueen merenkulun päästöille. On mahdollista, että tämä asettaisi eurooppalaiset varustamot huonompaan kilpailutilanteeseen verrattuna muista maista tuleviin varustamoihin. Olisi jopa mahdollista, että osa rahdeista reitittyisi Euroopan ulkopuolisiin satamiin Euroopan satamien sijasta.
  • On arvioitu, että tarvitaan 3,4 triljoonan dollarin investoinnit merenkulun hiilineutraalisuustavoitteelle. ICS:n ehdottaakin samalla, että merenkulussa kerätään hiilimaksua, joka ohjataan erityiseen rahastoon tukemaan varustamoita siirtymisessä hiilineutraaliin toimintamalliin. Toisin sanoen, ehdotuksella ICS haluaa välttää epäterveen alueellisen kilpailun ja tukea taloudellisesti varustamoita muutoksessa.

Taustaa

Merenkulku vastaa tällä hetkellä vajaasta kolmesta prosentista koko maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Tämä on ehkä jostain näkökulmasta vähän, mutta osuus tietysti nousee, kun muut energiantuotannon tai liikenteen sektorit muuttuvat vähäpäästöisemmiksi.

Kesäkuussa 2021 kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti toimenpiteistä, joka tähtää merenkulun hiili-intensiteetin vähentämiseen 11 prosentilla vuosien 2019 ja 2026 välillä. Vuosista 2027–2030 päättäminen jätettiin myöhemmäksi, samoin kuin toimenpiteistä vuoteen 2050 mennessä.

Heinäkuussa 2021 Euroopan komissio esitteli Fitfor55 paketin, jossa oli ehdotukset merenkulun ottamista mukaan päästökauppaan, polttoaineiden hiilipitoisuudesta, verottomuuden poistamisesta ja vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurista.

Merenkulun päästöjä voidaan vähentää kolmella eri tavalla. Laivojen polttoaineratkaisuilla, laivasuunnittelulla sekä operatiivisilla ratkaisuilla eli laivatyypin valintaan ja laivan nopeuteen liittyvillä valinnoilla. Energiayhtiöt käyvät tällä hetkellä kiihtyvää keskustelua polttoaineratkaisuista ja laivasuunnittelijat uusista teknologisista ratkaisuista, silti operatiiviset ratkaisut voivat kuitenkin tuoda suurimpia päästövähennyksiä pienimmillä kustannuksilla, ainakin lyhyellä aikavälillä.

Laivakaluston käyttöikä on käytännössä aina yli 20 vuotta, jopa 30 tai enemmän. Siksi on tärkeää, että nyt jo pöydällä olevat laivasuunnitelmat ottavat tulevaisuuden tiukkenevat ympäristönormit mahdollisimman hyvin huomioon – energiaratkaisut ovat mahdollisimman päästöttömiä ja laivan energiankulutus suhteessa kuljetettuun lastimäärän mahdollisimman pieni. Alalla on nyt varma pohja siitä, että olemme matkalla kohti päästötöntä merenkulkua – hitaammin tai nopeammin. ICS:n ehdotus on vankka tuki sille, että olemme menossa samaa tahtia kuin muutkin teollisuudenalat.

Tutustu ICS:n ehdotukseen

Blogi on aiemmin julkaistu kirjoittajan henkilökohtaisella sivustolla: ullatapaninen.net

Ulla Tapaninen

Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professori

Jaa artikkeli
portofnaantali