17.12.2018

Tarvitaan reilut pelisäännöt satamien infrastruktuuri-investoinneille

Digitalisaatio, automaatio ja robotisaatio ovat suuri mahdollisuus suomalaiselle meriklusterille. Näiden avulla logistiset ketjut tehostuvat ja siten kuljetusmuodot vastaavat omalta osaltaan ilmaston päästövähennystavoitteisiin järkiperäistämällä kuljetusketjuja, minimoimalla vajaakapasiteettia eri kuljetusmuodoissa ja mahdollistamalla uusia kuljetusketjuvalintoja.

Suomen meriklusterin ja Helsingin kaupungin yhteistyössä järjestämä Breaking Waves tapahtumakokonaisuus toi Helsinkiin korkean tason kansainväliset osallistujat satamista, varustamoista ja meriteollisuudesta jakamaan visionsa Euroopan meriklusterin tulevaisuuden mahdollisuuksista. Pyöreän pöydän keskustelut olivat osoitus tarpeesta alojen ja klustereiden väliseen keskusteluun. Samalla oli selvää, että meriklusteri on valmis ottamaan ennakkoluulottomasti mukaan uusia kehityksen luojia. Startup -tapahtuma SLUSH antoi siihen oivan tilaisuuden.

Suomen satamien kautta kulkee yli 85% Suomen viennin ja tuonnin volyymistä.

Tässä digihuumassa on syytä kuitenkin pitää jalat tukevasti maassa. Myönteiset kehitysnäkymät edellyttävät, että niin tavaraliikenteellä kuin henkilöliikenteellä on käytössään toimiva väyläinfra. Satamat operoivat kaikkien(!) kuljetusmuotojen välissä olematta itse kuitenkaan liikennemuoto. Satamat vastaavat oman satama-alueensa infrastruktuurin kehittämisestä, olipa kyse raiteista, rakenteista tai vesiväylistä. Satamat odottavat valtiolta kykyä toteuttaa vastuullista ja pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa.

Satamat odottavat, että valtio on luotettava kumppani infrastruktuuri-investorina. Satamat odottavat myös, että valtiovalta kohtelee satamayhtiöitä tasapuolisin pelisäännöin, koska satamat toimivat kaupallisin edellytyksin ja tiukassa kilpailutilanteessa Itämeren perimmäisessä markkinassa. Suomen satamat odottavat reiluja ja tasapuolisia pelisääntöjä Suomen valtiolta. Satama-ala ei tarvitse picking the winners – satamapolitiikkaa. Tämä viesti suunnataan eduskuntavaalien jälkeen perustettavan uudelle hallitukselle.

Suomen satamien kautta kulkee yli 85% Suomen viennin ja tuonnin volyymistä. Satamien kyky vastata elinkeinoelämän ja vientiteollisuuden tarpeisiin on tulevaisuudessa kiinni satamien mahdollisuuksista kehittää toimintojaan digitalisaation luomin mahdollisuuksin mutta ennen kaikkea kehittämällä sataman maapuolen ja vesialueiden infrastruktuuria yhdessä valtiokumppanin kanssa.

JK. Kyllä, eräillä satamilla on multimodaaliratkaisuja lentoliikenteen kanssa! Tämäkin on esimerkki Breaking Wavesin keskusteluista.

Lue myös: Breaking Waves –tapahtuma keräsi merialan Helsinkiin

Annaleena Mäkilä

Toimitusjohtaja, Suomen Satamaliitto ry

Puheenjohtaja, European Sea Ports Organisation

Jaa artikkeli
portofnaantali