11.02.2021

Elomatic täytti 50 vuotta

Vuonna 1970 perustettu Elomatic oli 1980-luvulla merkittävä toimija kansainvälisillä laivansuunnittelumarkkinoilla. Nykyisin yritys on suunnittelu- ja konsultointikumppani koneen- ja laivanrakennuksen ohella mukana myös kotimaisten ja kansainvälisten teollisten investointien kehittämisessä, kuten bio- ja lääketeollisuudessa, elintarvike- ja kemianteollisuudessa sekä energia- ja paperiteollisuudessa.

Ari Elon perustama kehityshaluinen ja -kykyinen Elomatic kehitti 80-luvulla aluksi omaan käyttöönsä tietokoneavusteisen 3D-suunnittelujärjestelmän. Cadmatic nimellä tunnettu järjestelmä on nykyään yksi edistyksellisimmistä markkinoilla olevista laiva- ja tehdassuunnitteluun tarkoitetuista 3D-suunnittelu- ja tiedonhallintaohjelmistoista.

Pitkän ja menestyksekkään historian kunniaksi yritys julkaisi historiakirjan 11.2.2021. Elomaticin historiakirjan kirjoittajaksi valittiin keväällä 2017 Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen työryhmä. Akatemiaprofessori Hannu Salmi oli koonnut tekijätiimiin itsensä lisäksi FM Petri Lavosen ja FT Silja Laineen. Päävastuu kirjoitustyöstä oli Lavosella.

Elomaticin historia on kertomus turkulaisen suunnittelutoimiston vaiheista olohuoneen konttorista yli tuhannen työntekijän kansainväliseksi konserniksi. Elomaticin 50-vuotiset vaiheet heijastelevat myös suomalaisen yhteiskunnan muutoksia ja länsimaisen teknologian kehitystä.
”Viisikymmentä vuotta sitten ATK tarkoitti lähinnä reikäkorttien avulla tapahtuvaa tietojenkäsittelyä, enimmäkseen kirjanpitotehtäviä helpottaen. Nyt olemme saaneet käyttöömme hakukoneiden ja sosiaalisen median kautta lähes koko ihmiskunnan hallussa olevan tiedon reaaliaikaisesti. Tämä kaikki on tapahtunut Elomaticin aikana”, Elomaticin perustaja Ari Elo sanoo.

Elomaticin hallituksen puheenjohtaja Olli Manner nostaa esiin konsernin työntekijöiden merkityksen Elomaticin menestystarinan taustalla.
”Elomaticin tarina on syntynyt monien ihmisten vuorovaikutuksesta, suurten joukkojen yhteistyöstä. Tarinassa ovat mukana yhtiössä vuosien varrella työskennelleet ja nyt työskentelevät, ihmiset asiakasyritystemme palveluksessa sekä lukuisat yhteistyökumppanit – tilintarkastajistamme ja juristeistamme kaupungin virkamiehiin ja valtionhallinnon ihmisiin. Lämmin kiitos heille kaikille!”, toteaa Manner.

Jaa artikkeli
navigate