29.03.2021

Koronavuonna Tullin kantamat väylämaksut jäivät 5 miljoonaa euroa viime vuodesta

Vuonna 2020 väylämaksuja kannettiin 47 miljoonan euron edestä.

Tulli kantoi vuonna 2020 veroja ja maksuja yhteensä noin 252 miljoonaa euroa. Summa on 22 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna muun muassa tulli- ja väylämaksujen sekä maahantuonnin arvonlisäveron vähenemisen vuoksi.

Vuonna 2020 väylämaksuja kannettiin 47 miljoonan euron edestä eli kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Tullimaksujen kokonaiskanto oli noin 174 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kerättyjen tullimaksujen määrä laski 14 miljoonaa euroa vuodesta 2019. EU:lle tilitettiin tullimaksuista 139 miljoonaa euroa, ja Suomelle jää 35 miljoonaa euroa veronkantopalkkiota.

Tänä vuonna arvonlisäveron määrä nousee, kun EU:n ulkopuolisten verkkokauppaostosten arvonlisäverovapaus poistuu 1.7.2021. Jatkossa kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat lähetykset pitää tullata, ja niistä pitää maksaa arvonlisäveroa.  Tähän asti arvonlisäveroa ei ole peritty, jos lähetyksen arvo on enintään 22 euroa. Verkkokaupan arvonlisäverotus uudistuu koko EU-alueella. Lakiesityksessä on arvioitu, että muutosten vaikutukset valtion arvonlisäveron verotuottoon vuoden 2021 tasolla olisivat yhteensä arviolta noin 60 miljoonaa euroa.

Tullimaksuilla voidaan kontrolloida ja rajoittaa Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavia tavaroita ja turvata EU:n sisäkauppaa.

– Tarkoituksena on luoda tasavertaiset kilpailuedellytykset EU-maiden yrityksille suhteessa unionin ulkopuolisiin yrityksiin. Esimerkiksi polkumyyntitulli voidaan ottaa käyttöön, jos tavaraa on tuotu EU:n ulkopuolelta sellaiseen polkumyytyyn hintaan, joka alittaa viejämaassa tuotantokustannukset ja kotimarkkinahinnat, Tullin asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm sanoo.

– Samaan tähtää myös heinäkuun alussa voimaan tuleva EU:n yhteinen verkkokaupan arvonlisäverouudistus, joka poistaa pientilausten arvonlisäverovapauden EU:n ulkopuolisilta verkkokauppaostoksilta ja parantaa EU-maiden yritysten kilpailuasetelmaa, Ferm jatkaa.

VA

 

Jaa artikkeli