13.09.2021

Luotsikirjasto julkaisi kirjan etäluotsauksesta

Kirjassa käsitellään merenkulun muutosta etäluotsausta laajemminkin. Kirjassa haastatellaan monipuolisesti merenkulun organisaatioiden edustajia. Mukana on valtion strategisia linjauksia, määrittelyjen keskeneräisyyttä ja merenkulun tutkimuksen ja opinnäytetöiden esittelyjä.

Merenkulku on muutoksessa, joka koskee kaikkia alan toimijoita. Digitaalisuus on tulossa koko logistiikkaketjuun. Yksi osa merenkulun digitalisaatiota on etäluotsaus. Luotsiliiton Luotsikirjaston tuore Etäluotsaus-kirja pohtii tätä muutosta.

Finnpilot Pilotage on ollut aktiivisesti kehittämässä parempaa ja turvallisempaa luotsausta jo vuosia monissa projekteissa. Lainsäädännölliset edellytykset muutokselle on luotu jo muutama vuosi sitten. Vuonna 2021 Finnpilot valitsi kolme kehittäjäluotsia, jotka tuovat ammattikunnan ja oman ammattitaitonsa kehittämistyöhön. Luotsikirjasto halusi edistää keskustelua merenkulun muutoksista julkaisemalla etäluotsauksesta kirjan.

Kirjassa käsitellään merenkulun muutosta etäluotsausta laajemminkin. Mukana on niin valtion strategisia linjauksia, määrittelyjen keskeneräisyyttä, merenkulun toimijoiden näkemyksiä kuin tutkimuksen ja opinnäytetöiden esittelyjä. Kirja kertoo myös suomalaisesta tavasta kehittää merenkulkua ja lukuisista projekteista. Kirjassa haastatellaan sekä Finnpilotin että muidenkin merenkulun organisaatioiden edustajia sekä kehittäjäluotseja.

Luotsiliiton toiminnanjohtaja Tapio Tuomisto kertoi Luotsikirjastosta ja Etäluotsaus-kirjan synnystä julkistamistilaisuudessa 10.9.2021.

Suomessakin on tehty kokeiluja autonomisilla aluksilla. Testit ovat onnistuneet, mutta matka autonomiseen liikenteeseen on vielä pitkä. Muutos koskee niin väyliä, alusten komentosiltoja, meriliikenteen ohjausta, varustamoita, satamia kuin luotsaustakin.

Suomi on digitaalisen merenkulun kehityksessä maailman kärkimaita. Meillä asiaa selvittävät niin yritykset, oppilaitokset kuin tutkimuslaitoksetkin – hyvä yhteistyö ja luottamukselliset suhteet antavat monia muita maita paremmat lähtökohdat kehittämiselle.

Tieteellistä tutkimustakin tehdään. Merenkulun muutoksesta on tekeillä väitöskirjoja. Ammattikorkeakouluissa on tehty lukuisia digitalisaatioon ja merenkulun muutokseen liittyviä opinnäytetöitä, eri näkökulmista, erilaisin painotuksin.

Digitaalisen merenkulun ja autonomisen aluksen tekniikka alkaa olla olemassa. Hidasteena on toistaiseksi uuden teknologian hinta, mutta sekin lienee laskemassa. Yksi vielä ratkaistava asia on kyberturvallisuus – sitäkin selvitetään.

Etäluotsaus. Luotsien ammattitaito mukana kehityksessä.

Kirjoittaja: Antti Rinkinen/Rinkisen jutut
Kustantaja: Luotsikirjasto
Taitto: Kaisa Elomaa
Paino: Lrpint

 


Luotsikirjasto

Luotsiliiton omistama Luotsikirjasto perustettiin 1962. Perustamisen taustalla oli kirjailija Toini Havu, joka sai myös ainutlaatuisen kirjastoluotsin arvonimen. Kirjastoja luotsiasemilla on ollut jo 1860-luvulta alkaen, mutta niiden laajentaminen alkoi Luotsikirjaston perustamista. Luotsikirjasto on harjoittanut julkaisutoimintaa 1980-luvulta alkaen.

Jaa artikkeli
navigate