22.03.2022

LVM: Saimaan kanavan avaaminen liikenteelle epävarmaa – Finnpilot aloittaa muutosneuvottelut

EU:n pakotteet eivät suoranaisesti koske Saimaan kanavaa. Venäjän Ukrainaan kohdista hyökkäys tyrehdyttää kuitenkin puukaupan. Lisäksi varustamot pitävät turvallisuusriskinä liikennöintiä Venäjän aluevesillä.

Kuva: Petri Tapola

Saimaan kanavasta liki puolet sijaitsee Venäjältä vuokratulla alueella. Kanava on yleensä avattu liikenteelle talven liikennekatkon jälkeen maalis-huhtikuussa sääolosuhteista riippuen.

Kanavavaltuutettu Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoi YLE:lle, että avaamisesta päätetään kanavavaltuutettujen välillä kirjeenvaihdolla ja tätä kirjeenvaihtoa ei ole vielä käyty.

Suomi noudattaa EU:n pakotelinjaa ja nykyiset pakotteet eivät kohdistu meriliikennöintiin eivätkä Saimaan kanavaan.

– Pakotteiden puolesta estettä avaamiselle ei ole, mutta katsotaan tätä kokonaistilanteen osana Kivimäki toteaa.

Kivimäen mukaan Saimaan kanavan tilanne ratkeaa lähipäivinä.

Suomen Vesitiet ry:n toiminnanjohtaja Merja Salmi-Lindgren pitää ensisijaisen tärkeänä, että aikataulut ja toimintatavat selviävät Saimaan kanavaliikenteen osalta mahdollisimman pian.

– Ymmärrämme toki viranomaisten toiminnan haasteet tässä tilanteessa, mutta sekin tieto on tärkeää, että ei ole tietoja. Monille alueen toimijoille ja yrityksille ajantasaisen tiedon saaminen on elintärkeää tulevan toiminnan suunnittelemiseksi.

Finnpilot aloitti muutosneuvottelut

Finnpilot Pilotage Oy aloittaa mahdollisiin lomautuksiin johtavat muutosneuvottelut Saimaalla. Muutosneuvottelujen syyt ovat tuotannolliset ja taloudelliset. Neuvottelut koskevat Finnpilotin Saimaan alueen luotseja (36 työntekijää) ja luotsikutterinhoitajia (10 työntekijää) sekä luotsinvälitystä (20 työntekijää).

– Toimenpiteet perustuvat Saimaan alusliikenteen ja siitä aiheutuvan luotsaustarpeen arvioituun nopeaan vähenemiseen, Finnpilotin tiedotteessa kerrotaan.

Useat suomalaiset yritykset ovat ilmoittaneet, etteivät osta Venäjältä puuta ja samalla Venäjä on vastaavasti ilmoittanut, ettei myy puuta länteen.

– Tilanne vaikuttaa Saimaan liikennemääriin merkittävästi vähentäen kuljetettavaa tavaramäärää noin 40 prosenttia.

Lisäksi varustamot pitävät turvallisuusriskinä liikennöintiä Venäjän aluevesillä.

– Tämä käytännössä aiheuttaa sen, ettei aluksia kanavalle ole tulossa. Oletus tällä hetkellä on se, ettei Saimaalla liikennöidä lainkaan tai vain yksittäistapauksissa.

 

VA

Jaa artikkeli
freja