Arktinen neuvosto kerää dataa pohjoisilta meriltä

Arktisen neuvoston perustama uusi PAME-tietokanta kerää dataa pohjoisten vesien merenkäytöstä ja ympäristön tilasta. Kyseessä on merkittävä toimi, jolla parannetaan arktisilla vesillä toimivien ymmärrystä ja tietoisuutta merten nykyoloista. Samalla dataa voidaan paremmin vertailla merialueilta kerättyihin historiatietoihin.

Kuva Kari Martiala
PAME (Protection of the Arctic Marine Environment) -tietokantaan kuuluu dataa niin jäätilanteesta, sääoloista ja meteorologisista tiedoista kuin arktisten aueiden meriliikenteestä sekä merenkäytön kansainvälisistä sopimuksista ja rajoituksista.
Tiedoston avulla valvontaviranomaiset ja muut luvanvaraiset käyttäjät voivat puuttua meriliikenteeseen, alusten päästöihin ja muihin ympäristöön vaikuttaviin toimintoihin, The Maritime-Executive kirjoittaa.
Nyt avatulla palvelualustalla on vuosina 2005-2018 kerättyä informaatiota ja dataa päivitetään säännöllisesti. Tietokannasta ilmenevät muun muassa arktisilla vesillä kulloinkin liikennöivien alusten määrät, alustiedot paikkoineen ja nopeuksineen, alusten tyypit, koot ja lippumaat sekä niiden aiheuttamat päästöt ilmaan ja mereen.
Tiedostoa saa käyttää vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja tietokanta on avoinna Arktisen neuvoston jäsenvaltioille sekä niissä toimiville virallisesti tunnustetuille koulutus- ja tutkimuslaitoksille.
PAME-alusta tukee IMO:n polaarikoodia
Nyt avattu PAME-tietokanta toimii yhdessä Arktisen neuvoston viime toukokuussa avaaman arktisen merenkulun parhaiden käytäntöjen portaalin kanssa. Molempien tietokantojen tarkoituksena on helpottaa Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n esittelemän polaarikoodin käyttöä.
Arktisen neuvoston kahdeksan pysyvää jäsenmaata eli Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Venäjä ja Yhdysvallat sopivat arktisen merenkulun parhaiden käytäntöjen foorumista (The Arctic Shipping Best Practice Information Forum) vuonna 2017.
Lisätietoja Arktisen neuvoston merenkulkuportaalista löytyy osoitteessa www.arcticshippingforum.is .

https://www.maritime-executive.com/article/arctic-council-launches-shipping-database

Jaa artikkeli
Stena Banneri