Bimco: telakoilla ennätysohuet tilauskirjat

Koronaviruksen jäljet näkyvät telakoiden tilauskirjoissa vielä pitkään. Tilauskanta on pudonnut alhaisimmalle tasolleen 17 vuoteen. Vaikka laivojen romutukset lisääntyvät, on rakenteilla niin paljon jo aloitettuja uusia töitä, että vähistä uudisrakennuksista käydään telakoiden kesken ankaraa kilpailua.

Laivanomistajien kansainvälisen järjestön Bimcon johtava varustamoanalyytikko Peter Sand sanoo, että nykyisessä markkinatilanteessa varustamot ja sijoittajat ovat kaikkea muuta kuin innostuneita tilaamaan uusia kauppalaivoja.

Bimcon (Baltic and International Maritime Council) tuoreista tilastoista näkyy, että kauppa-alusten (ml. konttilaivat, kuivarahtialukset ja tankkerit) uusien tilausten määrä on pudonnut puoleen vuoden takaiselta tasolta. Pahimmin korona on iskenyt kuivabulkkereihin ja konttilaivoihin. Tankkilaivat ovat selvinneet vähemmällä, mutta niiden tilauskannat ovat mataneet alamaissa jo pari vuosikymmentä, Marex kirjoittaa.

Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana dry bulk -alusten tilaukset ovat pudonneet 65 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Kuivabulkkereiden tilauskirjoissa on 63 miljoonan dw-tonnin verran uudisrakennuksia eli tilauskanta on alhaisimmalla tasollaan 16 vuoteen. Nykyisillä kuljetusvolyymeilla Bimco ei odota bulkkerikauppojen ainakaan kohentuvan kovin nopeasti.

Uusien konttilaivojen tilausten määrä on laskenut alkuvuonna noin 40 prosenttia viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Viimeksi konttialuksia on tilattu yhtä vähän vuoden 2003 syyskuussa.

Bimcon mukaan tankkilaivojen tilaukset ovat kärsineet vähiten, mikä johtuu siitä, että uudisrakennuksia on jo kauan tilattu hyvin säästeliäästi. Raakaöljylaivojen tilaukset putosivat neljä ja tuotetankkereiden 12 prosenttia viime vuoden vastaavan ajan tasolta.

Laivojen pitkät toimitusajat ovat tavallaan auttaneet telakoita tässä tilanteessa siksi, että Bimcon mukaan uudisrakennusten vastaanotto on jatkunut sitkeämpänä kuin uusien tilausten tekeminen. Eri alustyyppien toimitukset vaihtelevat paljon, sillä vuoden alkupuoliskolla bulkkereita otettiin vastaan dw-tonneissa mitattuna 40 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vertailujaksolla. Konttilaivojen ja tankkereiden toimitukset sitä vastoin pienenivät 40 prosentin tahdilla tänä vuonna.

Edes vilkas romutus ei tuo tasapainoa markkinoille

Laivanomistajien ja operaattoreiden yritykset hallita tonnistoa ja vähentää kustannuksia näkyvät selvästi romubisneksissä. Dw-tonneissa mitattuna romutukset olivat heinäkuussa 50 prosenttia korkeammalla kuin viime vuoden heinäkuussa. Huhtikuussa romutuksia oli peräti 400 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Telakoiden sulkeuduttua huhtikuu oli pandemian vuoksi painajaismainen kuukausi, joten töitä haalittiin kaikin keinoin.

Vuoden alkupuoliskolla kuivabulkkereiden romutukset lisääntyivät 80 prosenttia vuoden takaisesta ja konttilaivojen romutus kasvoi 40 prosenttia. Tuotetankkereiden romutus kasvoi kymmenyksen, mutta raakaöljylaivoja romuksi myytiin vain kaksi kappaletta. Tämä on dramaattinen muutos viime vuoden tilanteesta.

– Osasimme odottaa romutusten voimakasta kasvua heti, kun telakoita alettiin taas avata koronatilanteen helpottumisen jälkeen. Omistajat pyrkivät ensiksi eroon vanhimmasta tonnistostaan eivätkä he halua tilata uusia laivoja, koska taloustilanteen arviodaan jatkuvan synkkänä vielä pitkään, Peter Sand sanoo Marexille.

Bimcon johtava analyytikko arvelee kauppalaivojen maailman tonniston jatkavan kasvuaan, koska uusia aluksia otetaan vastaan vielä selvästi enemmän kuin laivoja romutetaan. Toisaalta kuljetusmäärien uskotaan jatkavan laskuaan ja talouden elpyminen saattaa alkaa vasta 2022, joten varustamobisneksissä on vaikea saavuttaa markkinoiden tasapainoa.

Jaa artikkeli