CLIA povaa risteilybisneksille taas lihavaa vuotta

Kansainvälisten risteilymatkustajien määrä ylittää 32 miljoonan ihmisen rajapyykin ensi vuonna. Vieraat viettävät enemmän aikaa ja käyttävät runsaammin rahaa kohteissaan ja varsinkin lähtö- ja tulosatamissa. Alusten voimalaitteet puhdistuvat ja risteilybisneksiä kehitetään kestävämmän kehityksen kantilta.

Muun muassa näin linjaa risteilyvarustamoiden kansainvälinen etujärjestö CLIA (Cruise Lines International Association) alan näkymiä vuodelle 2020.

Tuoreessa raportissaan järjestö laskeskelee risteilybisneksen luoneen viime vuonna melkein 1,2 miljoonaa työpaikkaa, joista kertyi yli 50 miljardin dollarin verran palkkatuloja. Vuonna 2018 risteilyala korotti maailman bruttokansantuotetta 150 miljardilla dollarilla.

Samassa CLIA 2018 Global Economic Impact Analysis -nimisessä selvityksessä järjestö arvelee, että viime vuonna risteilyvieraat käyttivät lähtösatamissa keskimäärin 376 dollaria ja jokaisessa pysähdyspaikassa 101 dollaria.

Aikuisviihdettä sinkkuristeilijöille

Viime vuoden risteilymatkustajista suurin osa eli 14,2 miljoonaa ihmistä oli kotoisin Pohjois-Amerikasta. Kuten sanottu, ensi vuonna matkustajien kokonaismäärän arvellaan ylittävän 32 miljoonan henkilön ennätyksen.

Eräänä maailmanlaajuisena trendinä on sinkkujen osuuden kasvaminen, ja tämän seurauksena varustamot suunnittelevat laivojaan yhä enemmän juuri yksin matkustavia varten. Aluksille lisätään studio -tyyppisiä hyttejä ja ilman kumppania matkustaville aikuisille suunnattuja ravintoloita, ohjelmaa ja harrastuksia.

Myös risteilyjen kestoajat muuttuvat, kun nuoremmat asiakkaat haluavat lyhyempiä laivareissuja. Nykyään eräät varustamot tarjoavat jo 3-5 päivän risteilymatkoja, joissa kohteita on enemmän ja joissa satamat vaihtuvat nopeammin.

Tonnisto puhdistuu trendinomaisesti

CLIA:n mukaan vuonna 2020 otetaan käyttöön kaikkiaan 19 uutta valtameriluokan risteilyalusta, jolloin maailman tonniston yhteenlaskettu määrä nousee vuoden lopussa 278 risteilylaivaan.

Uudisrakennuksista lähes puolet eli 44 prosenttia käyttää pääasiallisena energianlähteenä LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua. Kolme neljäsosaa muista kuin LNG-käyttöisistä uusista laivoista on varustettu pakokaasujen puhdistusjärjestelmillä. Kaikilla uusilla aluksilla on edistyneet vedenpuhdistusjärjestelmät ja 88 prosenttia uudisrakennuksista käyttää satamissa maasähköä.

CLIA näkee myös sellaisen trendin, jossa risteilymatkustajat käyttävät enemmän aikaa lähtö- ja tulosatamissa tai niiden lähialueilla. Näin tekee 65 prosenttia ensi vuoden risteilyvieraista.

Koska matkustajat käyttävät enemmän satamien ja niiden lähialueiden palveluja, haluavat CLIA:n jäsenvarustamot olla omalta osaltaan mukana luomassa kestävän kehityksen mukaista matkailua. Järjestön mukaan risteilyala on jo sitoutunut 22 miljardin dollarin investointeihin muun muassa energiatehokkaampiin teknologioihin, joilla suitsitaan erityisesti ilmansaasteita ja päästöjä. Edelleen varustamot solmivat kumppanuuksia satamien ja kaupunkien päättäjien kanssa kestävän turismin takaamiseksi.

Jaa artikkeli