ECSA puolustaa merialan kilpailukykyä

Euroopan sietää olla ylpeä merenkulun perinteistään ja pitää varustamoiden kilpailukykyä maanosan tärkeimpänä geostrategisena voimavarana nykyisissä ilmaston lämpenemisen haasteissakin, laivanvarustajien järjestö toteaa.

Viikki ja sen sisar Haaga ovat maailman ensimmäiset kokonaan lng:llä toimivat kuivarahtialukset. Molemmat alukset täyttävät jo nyt vuoden 2025 ympäristövaatimukset. Tarvittaessa kaikkia koneita voi ajaa biokaasulla ja dieselilläkin. Studio Lindblad

Euroopan varustamoiden kattojärjestö ECSA (The European Community Shipowners’ Associations) on määritellyt strategiset kantansa yhteistyöhön kansainvälisten ja eurooppalaisten viranomaisten kanssa seuraavien viiden vuoden ajaksi.

Järjestön toimitusjohtaja Panos Laskaridisin mukaan ECSA haluaa ottaa EU:n viranomaisten kanssa juuri nyt pienen aikalisän ja odottaa tulevien eurovaalien tuloksia. Hedelmällinen vuoropuhelu jatkuu, mutta ensin on katsottava se, millainen europarlamentti ja EU-komissio asettuvat neuvottelupöytään etujärjestön vastapuolelle.

– EU:n meriala on unionin tärkein geostrateginen voimavara, joka pystyy muuttamaan nykyiset haasteet kasvun lähteiksi. Mutta kykenemme toteuttamaan tämän vain sillä edellytyksellä, että eurooppalaisten varustamoiden kansainvälinen kilpailukyky pysyy hyvänä. Euroopan pitää olla ylpeä merellisistä perinteistään ja puolustaa niitä, Laskaridis totesi Brysselissä pidetyssä korkean tason kokouksessa.

Brysseliin oli kokoontunut viikonvaihteessa 120 meriteollisuuden edustajaa ja viranomaista pohtimaan eurooppalaisen merialan haasteita sekä maanosan sisällä että maailman mittakaavassa. Haasteitahan alalla riittää, kilpailukyvystä aina  hiilijalanjäljen pienentämiseen, uusien keksintöjen käyttöönottoon ja ihmisten asemaan merenkulun muuttuvissa työoloissa.
IMO ei lipeä päästörajoituksistaan
Laskaridisille vastauspuheenvuoron pitänyt IMO:n pääsihteeri Kitack Lim tähdensi hiukkaspäästöjen pienentämisen tärkeyttä.
– IMO:n uudet päästörajoitukset on tähdätty hidastamaan kasvihuoneilmiötä ja parantamaan ihmisten elämän laatua koko planeetalla. Varsinkin rikkipäästöt ovat avainasemassa, ja tarvitsemme kaikkien osapuolten, erityisesti teollisuuden, osallistumista päästötalkoisiin. En voi liikaa tähdentää tämän vuoden tärkeyttä päästötavoitteisiin yltämisessä. Sen voin luvata, että IMO poistaa kaikki epäselvyydet asiasta ennen kuin uudet päästörajoitukset tulevat voimaan vuonna 2020, pääsihteeri sanoi.
Laskaridis tähdensi vastauksessaan sitä, että varustamoala on tiukasti sitoutunut vihreämpään tulevaisuuteen ja kestävään kasvuun ja että näihin päämääriin pitää valjastaa myös kaikki eurooppalaiset instituutiot ja tutkimuslaitokset.
Laivanvarustajien järjestö ECSA on perustettu vuonna 1965 ja siihen kuuluvat kaikkien EU-maiden ja Norjan varustamoyhdisykset. Eurooppalaiset varustamot omistavat 40 prosenttia maailmankaupan kuljetuksissa käytetystä tonnistosta. Meriala tuottaa 147 miljardia euroa koko EU:n bruttokansantuotteesta ja työllistää maanosassa noin 2,1 miljoonaa ihmistä merillä ja maissa.
Jaa artikkeli