ECSA:n Dorsman: korona iskee kassan kautta investointeihin

Pandemia on syöksemässä eurooppalaiset merenkulun toimijat kriisiin, josta ei ole helppo selvitä. Talouden taantumassa kaikki merisektorin yhtiöt tarvitsevat EU:lta ja jäsenmailta samanlaisia ja tasapuolisia tukitoimia kuin muutkin toimialat saavat, laivanvarustajien etujärjestö ECSA:n pääsihteeri Martin Dorsman sanoo. Suomessa koronan vaikutukset ovat hyvin samanlaisia kuin muualla Euroopassa, Varustamojen toimitusjohtaja Tiina Tuurnala täydentää.

ECSA:n (European Community Shipowners´ Association) pääsihteeri Martin Dorsman.

ECSA:n (European Community Shipowners´ Association) pääsihteeri Martin Dorsman korostaa, että merenkulku on koronan takia kriisissä, jonka ratkaisuissa tarvitaan nopeita ja yhdensuuntaisia toimia sekä Euroopan komissiolta että unionin jäsenmailta.

– Talouden luisuminen lamaan uhkaa jo nyt paitsi varustamojen, myös kaikkien merenkulun toimijoiden likviditeettiä. Kassavirtojen tyrehtymisellä on muita vaikutuksia, kuten se, että monia uusia investointeja pitää viivyttää tai niistä voi olla pakko luopua, kansantaloustieteen tohtori Dorsman sanoo.

– Julkisen sektorin päättäjien pitää ymmärtää paremmin merenkulun ongelmat nykyisessä kriisissä. Varsinkin yritysten toiminnan vakauttamisessa tarvitaan yhteisiä toimia komission ja jäsenmaiden kesken.

Alan elpymiseen tarvitaan myös pankkisektorin osallistumista rahaliikenteen järjestelyihin, Dorsman huomauttaa ja viittaa haastattelussa ECSA:n jäsenyritystensä piirissä teettämään selvitykseen, joka puhuu karua kieltä merenkulun tulevaisuudesta.

Huhtikuussa tehdyn kyselyn ja toukokuun puolivälissä julkistetun raportin mukaan kaikki eurooppalaiset varustamot, tankkerivarustamot pois lukien, sanovat tulovirtojensa heikentyneen ja liikevaihdon supistuneen merkittävästi koronakriisin takia.

– Pahimmin iskut ovat osuneet matkustaja- ja lauttavarustamoihin, risteilybisneksiin, autojen kuljettajiin sekä offshore -palveluja tarjoaviin yhtiöihin. Mutta samoja ongelmia ovat kokeneet kaikki merialan toimijat aina satamista ja operaattoreista alkaen meklareihin ja huolintaliikeisiin saakka.

Koronakriisi uhkaa kestävän kehityksen hyvää alkua

Eräät ECSA:n jäsenyritykset kertovat liikevaihdon supistuneen alkuvuonna jopa 60 prosenttia. Vaikka talouden toipumisen odotetaan alkavan vuoden edetessä, ei loppuvuosi silti näytä yhtään ruusuisemmalta.

– Kun tulot vähentyvät tai niitä ei ole, ei investointihankkeitakaan ole varaa toteuttaa, Dorsman viittaa muun muassa merenkulun piirissä hyvin alkaneisiin kestävän kehityksen hankkeisiin ja ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin.

Edellä mainitun kyselyn mukaan vain 26 prosenttia ECSA:n jäsenvarustamoista uskoo ilmastohankkeidensa etenevän suunnitellusti ja peräti 44 prosenttia sanoo, että näihin investointeihin ei ole enää varaa.

Koronan työllisyysvaikutukset ja rajojen sulkeutumisesta aiheutuneet laivojen miehistövaihtojen ongelmat ovat niin ikään suuria, pitkävaikutteisia ja vielä tuntemattomia kriisin osa-alueita.

– Suuri osa Euroopan sisärajoista on ollut kiinni ja lentoliikenne pysähdyksissä, joten alusten miehistöjä ei ole voitu vaihtaa edes jäsenmaissa, EU:n ulkopuolelta tulevista merenkulkijoista puhumattakaan. Miehistöjen vaihto-ongelma on kylläkin maailmanlaajuinen pulma, joka vain pahenee kriisin pitkittyessä, Dorsman huomauttaa.

Useimpien muiden varustamojohtajien tavoin myös Martin Dorsman on työskennellyt parisen kuukautta etätöissä eli kotoa käsin.

– Availemme toimistoa pikkuhiljaa, mutta Brysselin kaltaisessa kaupungissa liikkuminen on yhä ongelmallista, hän sanoo puhelinhaastattelussa.

Dorsman aloitti ECSA:n pääsihteerinä vuonna 2017 toimittuaan sitä ennen kuusi vuotta Alankomaiden kuninkaallisen varustamoyhdistyksen (KVNR) toimitusjohtajana. Takana on yli 20 vuoden virkaura, jonka aikana Dorsman on toiminut muun muassa Hollannin hallituksen taloudellisena neuvonantajana. Hänellä on siis vankka kokemus molemmilta puolilta merenkulun yritysten ja julkisen hallinnon neuvottelupöytää.

Suomessa melkein kolme tuhatta lomautettua

Koronakriisi on ennennäkemättömällä tavalla vaikuttanut merenkulkuun ja liiketoimintaan kaikkialla maailmassa. Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala sanoo, että Suomessa tilanne on hyvin samanlainen kuin muualla Euroopassa.

– Suomessakin kriisi iski välittömästi matkustaja-alusvarustamoihin. EU:n sisärajavalvonnan palauttaminen ja rajaliikenteen rajoitukset käytännössä pysäyttivät koko matkustajaliikenteen. Rahtipuolella vaikutukset alkoivat näkyä hieman viiveellä, Tuurnala sanoo.

Tällä hetkellä Suomessa lähes kolme tuhatta ihmistä on lomautettuna ja aluksia makaa satamissa. Näiden joukossa on sekä matkustaja-autolauttoja että rahtialuksia.

Tuurnala korostaa sitä, että Suomen yhteiskunnan toimivuus ja huoltovarmuus ovat täysin riippuvaisia merikuljetuksista.

– Suomen hallitus ja EU:n komissio linjasivatkin heti kriisin alkuvaiheessa tavarakuljetusten jatkuvuuden yhdeksi prioriteetiksi. Viranomaiset ovat pyrkineet varmistamaan logistiikan henkilöstön liikkuvuuden rajojen sulkemisesta huolimatta. Tästä huolimatta esimerkiksi miehistöjen vaihtamisessa on ollut vaikeuksia. Mutta komissio ja ECSA ovat olleet suureksi avuksi akuuteissa tilanteissa, joissa merimiehiä on jäänyt jumiin lentokentille.

Tuurnala kiittelee myös hyvää ja tiivistä yhteistyötä Suomen viranomaisten kanssa ja muistuttaa siitä, että miehistöjen vaihtoon liittyviä ongelmia on joka puolella, ei pelkästään Euroopassa.

– Koronakriisi vaikuttaa erittäin paljon ja todennäköisesti vielä pitkään merenkulkualaan. Suomessa elinkeinon toimintaedellytykset ja kilpailukyky on turvattava jo huoltovarmuudenkin näkökulmasta.

– Samaan aikaan on välttämätöntä jatkaa työtä ilmastonmuutoksen torjunnassa päästöjen vähentämiseksi. Suomessa olisi hyvä löytää työkaluja, joilla pystytään tukemaan alaa koronakriisistä elpymisessä sekä samanaikaisesti vauhdittamaan vihreää merenkulkua, Tuurnala evästää.

Teksti Markku Pervilä
Kuva Antero Aaltonen

Jaa artikkeli