EU:ssa alustava sopu vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä

Suomen vaikuttaminen talvimerenkulun huomioimiseksi palkittiin: Alusten jääluokan perusteella myönnettävä helpotus on voimassa pysyvästi ja jäissäkululle myönnettävä helpotus vuoden 2034 loppuun.

Kuvituskuva: Shutterstock

Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä. Niin kutsutusta FuelEU Maritime -asetuksesta päästiin yhteisymmärrykseen kolmikantaneuvotteluissa 22.3.2023. Saavutettu sopu ottaa huomioon Suomen erityispiirteet talvimerenkulun osalta. Sopu vahvistetaan ministerineuvoston kokouksessa.

Euroopan komissio antoi meriliikenteen polttoaineita koskevan asetusehdotuksen osana EU:n ilmastopakettia eli 55-valmiuspakettia heinäkuussa 2021. Asetus edellyttää aluksia siirtymään vähitellen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön. Aluksille asetetaan vuodesta 2025 alkaen viiden vuoden välein kiristyvä tavoite käytetyn energian kasvihuonekaasuintensiteetin vähentämiseksi.

Lisäksi kontti- ja matkustaja-aluksille asetetaan vuodesta 2030 alkaen velvoite käyttää satamissa maasähköä tai muuta nollapäästöteknologiaa. Neuvottelujen aikana tavoitteet kasvihuonekaasuintensiteetin vähentämiseksi kiristyivät Euroopan parlamentin vaatimuksesta.

Jäissäkulun helpotukseen parannuksia

Suomen ehdotus talvimerenkulun helpotukseksi sisällytettiin jo määräaikaisena EU:n jäsenvaltioiden 2.6.2022 hyväksymään yleisnäkemykseen. Nyt helpotukseen saatiin parannuksia. Alusten jääluokan perusteella myönnettävä helpotus on voimassa pysyvästi ja jäissäkululle myönnettävä helpotus vuoden 2034 loppuun.

– Suomi on vaikuttanut EU:ssa aktiivisesti ja pitkäjänteisesti, jotta talvimerenkulku otettaisiin asetuksessa huomioon. Olen kohtalaisen tyytyväinen lopputulokseen. Saavutettu sopu kertoo onnistuneesta työstä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Ministeri Harakka kiittää myös parlamentissa keskeisissä asemissa olleita suomalaisia meppejä panoksesta talvimerenkulun hyväksi.

55-valmiuspaketti sisältää myös muita meriliikenteeseen vaikuttavia komission aloitteita. Joulukuussa 2022 EU:ssa sovittiin meriliikenteen sisällyttämisestä päästökauppaan vuodesta 2024 alkaen. Kaikki FuelEU Maritime -asetuksesta saavutetun sovun yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa.

Seuraavaksi alustavaa sopua käsitellään jäsenmaiden pysyvien edustajien komiteassa (Coreper). Sen jälkeen asetusehdotus on tarkoitus hyväksyä ministerineuvoston kokouksessa ja se tarvitsee myös parlamentin virallisen hyväksynnän. Asetus astuu voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Vaula Aunola

Jaa artikkeli
portofnaantali