Finnlines-konsernin liikevaihto kasvoi maltillisesti

Finnlines-konsernin liikevaihto tammi–syyskuussa 2019 oli 450,8 (447,9 vuonna 2018) miljoonaa euroa, mikä kasvoi maltillisesti edellisvuodesta. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 136,8 (129,0) miljoonaa euroa.
– Raportointikauden tulos oli 81,8 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden vastaava luku oli 75,3 miljoonaa euroa. Suomen talouden kasvuvauhdin hidastumisesta huolimatta, ennakoimme saavuttavamme jälleen erinomaisen taloudellisen tuloksen, Finnlines Oyj:n toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi sanoo.

Grimaldin mukaan polttoaineen kulutuksen ja ilmapäästöjen vähentäminen on ollut jo pitkään yksi yhtiön strategian keskeisimmistä tekijöistä.
– Tämä on vaatinut paljon investointeja, joita olemme toteuttaneet viime vuosina. Teknologialla on tietenkin tärkeä rooli, mutta se ei ole yksinään ratkaisu. Teknologiainvestointien lisäksi olemme tehneet myös paljon muita toimenpiteitä, kuten esimerkiksi muutoksia laivastoon ja reitteihin, polttoaineen kulutuksen ja propulsion parantaminen sekä alusten pidennysprojekteja. Kaikilla näillä toimenpiteillä sekä jo kokonaan toteutetuilla noin 200 miljoonan euron investoinneilla on tähdätty energiatehokkuuden parantamiseen ja siten myös päästöjen vähentämiseen. Saavuttamamme tulokset ovat olleet selkeät eli hiilidioksidi-, rikkidioksidi- ja typen oksidipäästöt ovat kaikki vähentyneet.

Koko Grimaldi-konsernin yleinen toimintaperiaate on Grimaldin mukaan kehittää järjestelmällisesti päivittäistä toimintaa, tehostaa laivaston käyttöä ja parantaa sen pääomatehokkuutta, sekä kaikista tärkeimpänä, sijoittaa ympäristöystävälliseen teknologiaan sääntelyn vaatimukset ylittäen.
– Laajan kokemuksen omaavat insinöörimme ovat vuosien varrella tutkineet teknologioita, jotka tähtäävät polttoaineen säästämiseen ja kokonaispäästöjen vähentämiseen. Finnlines on käynnistänyt kaksi isoa uudisrakennusprojektia, joissa varmistamme, että näistä aluksista tulee lippulaivoja niin koon kuin teknologiankin puolesta. Olemme tilanneet kolme uutta ympäristöystävällistä roro-alusta, jotka tulevat hyödyntämään teknologiaa, joka mahdollistaa täysin päästöttömän satamassaoloajan.
Finnlinesin tavoitteena onkin nostaa Itämeren alueen roro-alusten ympäristönäkökulmat aivan uudelle tasolle.
– Lisäksi olemme tilaamassa kaksi Superstar-luokan ropax-alusta, jotka tulevat olemaan luokkansa parhaita ja ympäristöystävällisimpiä – puolet vähemmän kulutusta ja tuplasti enemmän kapasiteettiä sekä muita ympäristöön liittyviä ominaisuuksia. Noin 90 % Suomen viennistä ja 80 % tuonnista kuljetetaan meriteitse, joten sen vuoksi haluammekin korostaa, että aluksemme tarjoavat niin yritysasiakkaillemme kuin yksityismatkustajillemme ympäristöystävällistä linjaliikennettä – ropax-aluksemme yhdistävät niin rahti- kuin matkustajaliikenteen ekotehokkaasti. Finnlinesin reittien korkea käyttöaste varmistaa sen, että tavara ja matkustajat kuljetetaan vastuullisesti.

– Finnlinesilla on oikea strategia pysyäkseen kilpailun kärjessä jatkossakin. Ensinnäkin investoimme suurempiin ja ympäristöystävällisempiin aluksiin, jotta voimme tarjota asiakkaillemme nykyaikaisemmat alukset heidän liiketoimintansa kasvattamiseen yhdessä meidän kanssamme. Toiseksi taloudellinen kannattavuutemme on vahva ja Finnlines-konserni on vakaa yritys 56,0 % omavaraisuusasteellaan ja nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) alhaisella suhdeluvullaan, joka on 2,4. Kolmanneksi jatkamme investointeja vastuulliseen liiketoimintaan ja seuraavan sukupolven aluksiin. Mainittavaa on myös se, että Finnlinesin 500 miljoonan euron investointiohjelma on euromäärältään varmasti yksi merkittävimmistä suomalaisten yhtiöiden viime aikoina julkaisemista investointiohjelmista, Grimaldi sanoo.

Jaa artikkeli