Finnlines teki alkuvuonna hyvän tuloksen

Finnlinesin toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi on tyytyväinen Finnlines-konsernin kehitykseen alkuvuoden aikana.
– Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä ottaen huomioon sen, että Suomen tavaraviennin ja -tuonnin kasvuvauhti on hidastunut verrattuna edellisvuoteen. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 34,2 miljoonaa euroa, kun se oli 34,3 miljoonaa euroa tammi–maaliskuussa 2018, Grimaldi sanoo.

Kuva Kari Martiala

Finnlines-konsernin liikevaihto tammi–maaliskuussa 2019 oli 137,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,0 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Raportointikauden tulos oli 16,2 miljoonaa euroa, kun se oli 16,5 miljoonaa euroa tammi–maaliskuussa 2018.

Noin 90 prosenttia maailmanlaajuisesta ulkomaankaupasta kuljetetaan meriteitse ja etenkin Suomen teollisuudelle ja hyvinvoinnille merenkulku on Grimaldin mukaan erittäin tärkeää. Vuonna 2018 meritse kuljetettu tavaramäärä nousi kaikkien aikojen ennätykseen ja Suomen merikuljetusmäärä nousi ennätystasolle 103,8 miljoonaan tonniin.

– Merikuljetukset ovat elinehto Suomen ulkomaankaupalle ja vaatii toimiakseen hyvin nimenomaan nykyaikaista aikataulutettua linjaliikennepalvelua, jota Finnlines tarjoaa asiakkailleen. Finnlines toimii sekä Itämerellä, Pohjanmerellä että Biskajanlahdella.

– Finnlines on sitoutunut IMO:n (kansainvälinen merenkulkujärjestö) kasvihuonekaasustrategiaan, jonka tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasosta. Olemme tilanneet kolme nykyaikaista ja ympäristöystävällistä roro-alusta lisätäksemme laivastomme kokonaiskapasiteettia17 500 kaistametrillä. Tämän lisäksi tulemme investoimaan uusiin isoihin ympäristöystävällisiin Superstar-luokan ropax-aluksiin, joiden matkustajakapasiteetti on noin 1 100 matkustajaa. Alukset tullaan rakentamaan korkeimmat tekniset ja ympäristövaatimukset huomioon ottaen.

– Nämä yhteensä noin 500 miljoonan euron investoinnit noudattavat Finnlinesin strategiaa liikennöidä yhä suuremmilla aluksilla niin roro- kuin ropax-segmentissä hyödyntääkseen mittakaavaetuja. Olemme jo parantaneet nykyisen laivastomme käyttöastetta ja näillä toimenpiteillä jatkamme operatiivisen tehokkuuden ja ympäristötehokkuuden parantamista. Nämä merkittävät investoinnit tulevat osaltaan vaikuttamaan polttoaineenkulutuksen alentamiseen ja siten myös hiilidioksidi- ja muiden päästöjen vähentämiseen.

-Keskitymme jatkossakin asiakkaidemme tarpeisiin ja kestävän kehityksen edistämiseen. Uudistetun laivaston myötä luotettavuus ja tehokkuus säilyy korkealla tasolla. Automaatio, digitalisaatio ja päästöjen vähentämiseen liittyvän teknologian kehitys vie toimialaamme kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Finnlinesin 500 miljoonan euron investointi nykyaikaiseen teknologiaan, digitalisaatioon ja ympäristöystävälliseen merenkulkuun on merkki siitä, että olemme päättäneet olla tämän kehityksen edelläkävijöitä. Polttoaineenkulutuksen ja päästöjen alentaminen tarkoittaa, että säilytämme sekä kilpailukyvyn että vankan sitoumuksen puhtaamman merenkulun puolesta. Odotamme edelleen hyvää tulosta vuodelta 2019, ja että saavutamme niin taloudelliset kuin ympäristöön liittyvät strategiset tavoitteemme.”

 

Jaa artikkeli