Finnlinesin positiivinen tulos – rahtimäärät kasvoivat lähes kaikilla reiteillä

Uudisrakennusohjelma etenee aikataulussa. ”Olemme yhtiössä ymmärtäneet, että on ehdottoman tärkeää panostaa laivaston energiatehokkuuteen,” toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi toteaa.

Grimaldi Groupin ja Finnlinesin toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi.

Finnlines-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 425,9 (363,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 17 prosenttia edellisvuoden vertailujaksosta. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 407,3 (346,4) miljoonaa euroa. Matkustajatoiminnan tuotot olivat 38,0 (31,8) miljoonaa euroa. Satamatoimintojen liikevaihto oli 35,4 (31,9) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun tulos oli 69,0 miljoonaa euroa, kasvua kertyi 27 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen 54,2 miljoonaan. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia, EBITDA, nousi 121,2 (107,2) miljoonaan euroon.

Konsernin  heinä-syyskuun liikevaihto oli 155,1 (126,7) miljoonaa euroa ja EBITDA oli 50,3 (40,8) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuussa 2021 Finnlines kuljetti 583 tuhatta lastiyksikköä (536 tuhatta vuonna 2020), 124 tuhatta (102 ) autoa ja 1 041 (811) tonnia rahtia. Matkustajia konsernin aluksilla kulki 439 tuhatta (390).

Finnlinesin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 1 546 (1 541) henkilöä, joista merihenkilöstöön kuului 848 (851) työntekijää ja maahenkilöstöön 698 (690) työntekijää.

Rahtimäärät kasvoivat lähes kaikilla reiteillä

– Autoteollisuus kärsi komponenttipulasta ja kesäseisokki oli arvioitua pidempi. Koska Finnlinesin tonnisto koostuu monen kokoisista laivoista, voitiin tonnistoa siirtää reiteiltä, joissa kysyntä ajoittain laski sinne, missä tarvittiin suurempaa kapasiteettia. Kun matkustusrajoitukset vähitellen keventyivät, vapaa-ajan matkailu elpyi, vaikka matkustajamäärät jäivätkin paljon normaalia pienemmiksi, toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi kommentoi tulosta.

– Samalla kun maailmalaajuinen konttipula on haastanut tuonti- ja vientiyrityksiä ja johtanut laajoihin toimitusketjun häiriöihin, roro-alukset ovat osoittautuneet olevan tehokas ja kilpailukykyinen liikennemuoto. Finnlines on kuljettanut rahtia keskeytyksettä koko covid-19-pandemian ajan tarjoten noin 170 viikoittaista lähtöä.

Uudisrakennusohjelma etenee aikataulussa

– Kolmen hybridiroro-aluksen ja kahden uusinta teknologiaa edustavien ropax-alusten rakentaminen etenee. Vaikka Finnlinesilla on meneillään kunnianhimoinen 0,5 miljardin euron uudisrakennusohjelma, olemme yhtiössä ymmärtäneet, että on ehdottoman tärkeää panostaa laivaston energiatehokkuuteen, koska energian säästö on paras tapa vähentää päästöjä ja saavuttaa välittömiä tuloksia.

Sekä maailmanlaajuisesti että EU:ssa keskustellaan parhaillaan lukuisista ehdotuksista. EU aikoo vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. IMO on jo aiemmin asettanut 50 prosentin vähimmäistavoitteen vuoden 2008 tasosta.

– Kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi saattaa olla välttämätöntä uusia olemassa olevien laivojen tankkeja ja koneita, jotta ne voivat käydä uudentyyppisillä polttoaineilla.

Superstar. Kuva: Finnlines

– Euroopan komissio on myös ehdottanut merikuljetusten sisällyttämistä päästökauppajärjestelmään, jonka piirissä on melkein parinkymmen vuoden ajan ollut EU-alueen energiaintensiivinen teollisuus ja lentoliikenne. Lisäksi merenkululle suunniteltu FuelEU Maritime -aloite asettaa enimmäisrajan laivojen käyttämän polttoaineen kasvihuonekaasupitoisuudelle. EU:n kestävän rahoituksen taksonomian tarkoituksena on edistää puhtaita teknologioita ja saada fossiilisten polttoaineiden käyttö loppumaan. Varustamoiden kansainvälinen kattojärjestö, International Chamber of Shipping, on ehdottanut syyskuussa 2021 hiiliveroa, jonka on määrä nopeuttaa sellaisten markkinoiden luomista, jotka mahdollistavat nollapäästöisen merenkulun.

Grimaldi toteaa, että nykyisillä tuotantomäärillä hiilineutraaleja polttoaineita ei kuitenkaan ole markkinoilla siinä määrin kuin niitä tarvitaan maailmanlaajuisesti.

– Finnlines keskittyy tällä hetkellä uuteen akkuteknologiaan, hydrodynaamiseen suunnitteluun, ilmavoitelujärjestelmiin ja aurinkopaneeleihin. Useaan jo liikenteessä olevaan laivaan asennetaan maasähkövalmius, jotta laiva voidaan liittää sähköverkkoon satamissa, joissa yhteys on tarjolla. Lisäksi tutkitaan hiilineutraalien, uusiutuvien polttoaineiden käyttöön siirtymistä.

Lähde: Finnlines tuloskatsaus Q3/2021

teksti: Vaula Aunola

 

Jaa artikkeli
portofnaantali