Fitch varoittaa rahtien kysynnän hidastumisesta

Maailmantalouden alaspäin käpertyvät suhdanteet vaikuttavat merirahtienkin kysyntään. Luottoluokittaja Fitch luettelee talouden uhkiksi eri maiden väliset tullinokittelut ja kauppasodat sekä monilla alueilla kiristymivän geopoliittisen tilanteen. Näiden takia rahtien kysyntä heikkenee vuonna 2020.

Fitch Ratingsin mielestä merenkulkualalla on viime vuosina tehty paljon töitä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi. Kapasiteetin vastuullista hallintaa pitää jatkaa myös tulevina vuosina, jotta sektori kykenee sitkeämmin mukautumaan suhdannevaihteluihin.

– Kysyntäpuolella mittarit sojottavat alaspäin, mikä saattaa keikauttaa tarjonnan sopeuttamisessa aikaan saatuja etuja, Fitchin varatoimitusjohtaja Angelina Valavina muotoilee merenkulun konjunktuureja markkinavoimien hyvin ymmärtämällä tavalla.

Fitchin tuoreen raportin mukaan protektionismin nousu, josta on kehittymässä täysimittainen kauppasota, heikentää sekä maailmankaupan että bkt:n kasvua eri maissa. Luottoluokittaja käyttää esimerkkeinä Kiinan kasvun hidastumista ja Ison-Britannian brexitiin liittyviä epävarmuuksia Euroopassa.

Ekonomistien mielestä nykyisillä ”ylitarjonnan markkinoilla” varustamoyhtiöden on vaikea vastata kustannusten nousuun siirtämällä laskuja edes osittain asiakkaiden maksettavaksi.

Konttialalla kannattaa olla varovainen

Fitch arvelee konttirahtien volyymin kasvavan noin 2,5 prosenttia ensi vuonna. Tämä on hienoinen parannus kuluvaan vuoteen verrattuna, mutta jää reilusti alle kahdeksan viimeksi kuluneen vuoden 4,5 prosentin keskiarvon alapuolelle, tutkijat kirjoittavat.

Fitch on samaa mieltä A.P. Moller-Maerskin kanssa siitä, että maailmankaupan rajoitukset voivat toteutuessaan pudottaa konttiliikenteen volyymia jopa yhden prosenttiyksikön verran vuonna 2020.

– Odotamme konttitonniston kasvavan ensi vuonna 3,3 prosenttia eli hieman hitaammin kuin tänä vuonna, jolloin kapasiteetti kasvaa 3,6 prosenttia. Ensi vuonna uskomme konttirahtien hintojen pysyvän samanlaisilla tasoilla kuin 2019, Fitch kirjoittaa.

Bulkkirahtien volyymit kasvavat ensi vuonna kolmen prosentin vauhdilla, kun kasvu tänä vuonna jää 1,5 prosenttiin. Rahtihinnat nousevat varsinkin kuivabulkin puolella, sillä näitä rahteja kuljettavat varustamot kykenevät muita paremmin siirtämään polttoaineiden nousevia hintoja asiakkaille.

Kustannuksissa suo siellä, vetelä täällä

Muiden tavoin Fitch kiinnittää huomiota merenkulkujärjestö IMO:n vuoden alussa voimaan tuleviin rikkisääntöihin, jotka nostavat polttoainekustannuksia. ”IMO:n säännöt hankaloittavat varsinkin pienempien varustamoiden rahoitustilannetta, sillä näiden yhtiöiden on vaikeaa siirtää kustannuksia eteenpäin”, Fitch arvelee.

Vähärikkisemmän, ja kalliimman, polttoaineen valitsijoiden operatiiviset kustannukset kohoavat. Jos taas varustamot käyttävät rikkipesureita tai investoivat uusia polttoaineita käyttäviin laivakoneisiin, niiden pääomakustannukset nousevat.

Luottoluokittajan mukaan tulevaisuutta on erityisen hankalaa ennustaa tankkerivarustamoiden sekä raakaöljyn ja öljytuotteiden kuljetusten kohdalla. Polttoaineiden hinnat nousevat ja uusien polttoaineiden kuljetukset voivat lisätä tankkerirahteja. Toisaalta geopoliittiset riskit saattavat heikentää tankkereiden pitkän ajan kysyntää. Fitch arvelee tankereiden kysynnän kasvun asettuvan 2,5-3,5 prosentin haarukkaan ensi vuonna.

Jaa artikkeli