IMO väläyttää päästörajoituksia myös Välimerelle

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO aikoo ottaa selvää rikkipäästöjen alentamisen vaikutuksista myös Välimerellä. IMO valjastaa alaisensa REMPEC:in tutkimaan päästöjen pudottamisen hyötyjä muun muassa Välimeren rantavaltioiden väestön terveydentilaan sekä toisaalta kalliimpien polttoaineiden kustannusvaikutuksia varustamoille.

IMO:n alainen REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre) koordinoi ympäristötutkimuksia Välimerellä samaan tapaan kuin merenkulun saasteita suitsivassa MARPOL -sopimuksessakin on tehty, järjestö kertoo tiedotteessaan. Uuden Välimeren tutkimuksen on tarkoitus valmistua keväällä 2019. IMO:n ja Välimeren säätiön lisäksi tutkimusta rahoittaa myös Italian hallitus vapaaehtoisesti. Mukana ovat kaikki rantavaltiot sekä Euroopan unioni.
 
Nykyään maailmassa on neljä päästörajoitusten aluetta (ECA, emission control area). Nämä sijaitsevat Itämerellä, Pohjanmerellä, Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltain ja Kanadan rannikoilla sekä Karibialla Puerto Ricon ja USA:n Neitsytsaarten vesillä. Näillä ECA-alueilla alusten rikkipäästöjen ylärajat on asetettu 0,10 prosentin tasolle. Muilla merillä alusten rikkipäästöjen nykyinen 3,5 prosentin yläraja putoaa 0,5 prosenttiin tammikuun alussa 2020.
Jaa artikkeli