Lääkekuljetukset Suomeen varmistetaan laivoilla

Ulkomaan merikuljetukset kulkevat koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta. Varustamot, yhdessä huoltovarmuusorganisaation ja muiden viranomaisten kanssa tekevät jatkuvasti yhteistyötä merikuljetusten turvaamiseksi.

Lääketeollisuus ry on vedonnut, että lääkekuljetusten ja muiden kriittisten tavaroiden kuljetus on turvattava.

Suomen Varustamot vahvistaa, että lääkekuljetukset meritse Suomeen turvataan varmuudella aluksillamme. Laivamme ovat elintärkeä osa Suomen huoltovarmuutta. Tällä varmistetaan lääkkeiden saatavuus Suomeen ja suomalaisille kaikkialle maassamme.

”Päivittäistavaroiden, kuten ruuan ja lääkkeiden saatavuus Suomeen turvataan. Hallitus on poikkeusolojen toimista linjatessaan todennut, että tavara- ja rahtiliikenteen jatkuvuus varmistetaan. Varustamot, huoltovarmuusorganisaatio ja viranomaiset tekevät yhteistyötä, jotta rahti saadaan kuljetettua.” toteaa Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Suomen tuonnista ja viennistä lähes 90% kulkee meritse, Suomi on tässä suhteessa saari. Laivaliikenteen jatkuvuuden turvaaminen on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Suomalaiset matkustajalaivat toimivat merkittävänä osana huoltovarmuuden turvaajina muun rahtiliikenteen ohella.

”Kaikilla on yhteinen tahtotila, että Suomen pyörät pidetään pyörimässä ja että kaupoissa riittää ruokaa ja apteekissa lääkkeitä.”, Tuurnala summaa.

Jaa artikkeli