Merenkulkualan toimijat uskovat koronakriisin lyhyeen kestoon – Globaalista kilpailukyvystä pidettävä nyt huolta

Merenkulkuala nousee koronapandemian aiheuttamasta ahdingosta lisäämällä yhteistyötä. Tätä korostettiin Breaking Waves 2020 -tapahtumassa, ja tähän uskovat myös Suomen Satamaliitto ja Suomen Varustamot.

Suomen Satamaliiton toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä (oik.) ja Suomen Varustamojen toimitusjohtaja Tiina Tuurnala vastaavat Breaking Waves -tilaisuuden juontaneen Jussi Tapion kiperiin kysymyksiin.

Breaking Waves -tapahtuma järjestettiin tällä kertaa poikkeuksellisesti virtuaalisena. Järjestäjät olivat tapahtuman antiin tyytyväisiä, vaikka kasvokkaisia kontakteja jäätiinkin kaipaamaan.
– Henki saatiin synnytettyä, kun oltiin jälleen koolla ja kaikki toimi tosi hyvin, kiittelee Suomen Satamaliiton toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä.
– Osallistaminen verkkotyökaluilla onnistui näin paremmin, mutta kohtaamisia ja kahvipöytäkeskusteluja jäin kaipaamaan, lisää Suomen Varustamojen toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Tapahtuma keräsi parisataa osallistujaa ympäri Eurooppaa. Keskeisenä teemana oli löytää keinoja koronan aiheuttamasta kriisistä selviytymiseen. Mäkilän mukaan satamien osalta mielenkiintoista on, miten perinteinen ajattelu satamien roolista muuttuu ja satamat toimivat tulevaisuudessa entistä digitaalisemmin.
– On totuttu siihen, että satama sisältää paljon fyysistä työtä. Nyt haetaan uusia ratkaisuja ja automaatiota moneen paikkaan, eikä tämä koske vain kuljetusketjun sujuvuutta.
Tuurnala taas huomauttaa, miten esiin nousi koronan vaikutus yhteistyöhön. Yhteistyö alan toimijoiden välillä on lisääntynyt, mikä korostui myös workshop-osuudessa.
– Yhteistyön merkitys näkyy kaikessa, ja se tulee vain nousemaan. Nyt tarvitaan kaikki toimijat yhdessä etsimään ratkaisuja esimerkiksi fossiilittomaan merenkulkuun.

Puheenvuoroissa kävi ilmi, että koronan aiheuttaman kriisin uskotaan olevan kohtalaisen lyhytkestoinen. Nyt huolena onkin, miten esimerkiksi EU kykenee päätöksenteollaan turvaamaan toimialan kilpailukyvyn. Sekä Mäkilä että Tuurnala näkevät, että hiilivapaaseen merenkulkuun tähdättäessä pitäisi luottaa myös toimialan kykyyn löytää ratkaisuja.
– Kaikki tähtäävät hiilettömään merenkulkuun, mutta huolehtiiko EU kilpailukyvystämme globaaleilla markkinoilla? Jos kilpailukykymme häviää, voi unohtaa muutkin tavoitteet. Parasta olisi, että sääntely olisi EU:n sijaan globaalia ja EU:n rooli olisi innovaatioiden ja aluskannan uudistumisen vauhdittamisessa kannustimilla sekä eurooppalaisen meriklusterin kilpailukyvyssä huolehtimisessa, Tuurnala kiteyttää.
Mäkilä muistuttaa, että koronapandemian jälkeinen maailma tulee olemaan joka tapauksessa kilpailutilanteen osalta erilainen.
– Uskon, että kriisivaihe on lyhyt, mutta ei tämä V-käyrän mallisesti palaa entiselleen. Luvassa on koventunutta kilpailua.

Teksti: Tomi Kangasniemi

Jaa artikkeli