Merenkulun säätiön apurahojen haku alkoi

Merenkulun säätiö on vuonna 1945 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on maamme merenkulun ja laivanrakennusteollisuuden tukeminen ja edistäminen myöntämällä apurahoja näillä aloilla tutkimuksia suorittaville ja opintoja harjoittaville henkilöille. Hakuaika on 1.-28.2.2020.

Merenkulkuoppilaitosten opettajat ja merenkulkulaitoksen palveluksessa olevat luotsit sekä näiksi aikovat henkilöt mainitaan erikseen säätiön säännöissä apurahoja myönnettäessä huomioitavina ryhminä. Merenkulkutalous ja merioikeus ovat erityisaloja, joihin kohdistetaan apurahoja Effoan 100–vuotisjuhlarahaston sääntöjen mukaan.
Apurahoja voidaan myöntää myös laajempia tutkimushankkeita varten projektiapurahoina.

Tutkimus-, koulutus- ja matka-apurahat

– Merenkulku- ja laivanrakennusalalla tehtävää tieteellistä tutkimusta, yliopiston opinnäytteitä tai vastaavia kirjallisia töitä varten;
– Merenkulkualalla toimiville henkilöille ulkomailla tehtävää opiskelua, tutkimusta tai harjoittelua varten;
– Meritekniikan insinööreille ulkomaille tehtäviä opintoja ja tutkimusvierailuja varten;
– Tieteellisten tulosten esittämiseen kansainvälisissä kokouksissa;
– Merenkulkuoppilaitosten opettajille tai niiksi aikoville jatko-opintoja varten;
– Merenkulkutalouteen ja merioikeuteen liittyvää tieteellistä työtä ja jatko-opintoja varten;
– Projektiapurahat

Merenkulun säätiö tukee merenkulun- ja meritekniikan alojen kilpailukyvyn vahvistumista ja myöntää projektiapurahoja alojen toimintaedellytyksiä tukeville laajemmille kehitys- ja tutkimushankkeille. Hankkeiden rahoitus voidaan ulottaa useammalle vuodelle. Rahoitus myönnetään henkilökohtaisina apurahoina ja se voidaan kohdistaa useamman henkilön samanaikaiseen tai jatkettuun toimintaan. Rahoitettava projekti voi saada muutakin rahoitusta, joka on kuitenkin hakemuksessa selvitettävä. Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti akateemiseen tutkimukseen.

Erityisapurahat

Projektiapurahojen ja tavanomaisten apurahojen lisäksi Merenkulun säätiö voi myöntää erityisapurahoja tutkimukseen ja kehitykseen, joka edistää meriklusterin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Hakuohje ja sähköinen hakujärjestelmä löytyvät säätiön kotisivuilta www.merenkulunsaatio.fi. Tarvittaessa lisätietoja antaa säätiön asiamies Eija Kanto puh. 050-521 0807 tai sähköposti: asiamies@merenkulunsaatio.fi.

Jaa artikkeli