Merialan luottamus parhalla tasollaan puoleentoista vuoteen

Varustamoiden johtajien ja omistajien usko tulevaisuuteen on noussut korkeimmalle tasolleen viimeksi kuluneiden 18 kuukauden aikana, merenkulun kansainvälinen konsulttiyhtiö ja johtava neuvonantaja BDO toteaa tuoreimpien mittaustensa perusteella.

BDO:n viime vuoden päätösneljänneksellä tekemän Shipping Confidence Survey -kyselyn indeksiluvun keskiarvo osoitti lukemaa 6,4. Aiemmalla eli vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä lukema oli 5,8 pistettä. BDO:n kyselyssä maksimipisteet ovat 10,0.

Maritime Executiven mukaan nyt saatu tulos on korkein sitten vuoden 2018 toukokuun. Parempaa tulevaisuudenuskoa haettaessa pitää mennä ajassa niinkin kauas taaksepäin kuin vuoden 2014 helmikuuhun.

Kyselyn mukaan sekä varustamoiden johtajat että laivayhtiöiden omistajat odottavat selvästi parempaa tulevaisuutta kuin laivameklarit, joiden luottamus tulevaisuuteen on pohjalukemissa eli alimmillaan sitten vuoden 2008 toukokuun lukujen.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tulevaisuuteen luotetaan nyrkkisääntönä enemmän kuin Aasian maiden merialalla.

Sekä ammattijohtajat että osakkeenomistajat arvelevat varustamoiden tekevän suuria investointeja tai merkittäviä yritysjärjestelyjä tulevan vuoden kuluessa.

Kyselyyn vastanneet uskovat rahoituskustannusten kohoavan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Näin vastaa nyt 37 prosenttia kyselyyn osallistuneista, kun vuosi sitten osuus oli 25 prosenttia. Varustamopomot ovat tässä kohtaa selvästi pessimistisempiä kuin laivanomistajat.

Rahtimarkkinoilla varsinkin tankkereiden päivävuokrien odotetaan nousevan nopeammin kuin muiden alustyyppien rahtien. Rahtihintojen suhteen odotukset ovat yleensäkin positiiviset kaikilla kolmella pääsektorilla eli tankkereissa, bulkkereissa ja konttiliikenteessä.

BDO selvitti erikseen sitä, miten merialan johtajat odottavat Yhdysvaltain keskuspankin eli Federal Reserven ohjauskoron kehittyvän seuraavien 12 kuukauden aikana. Neljäsosa vastaajista arvioi koron asettuvan 1,50 prosentin tietämille.

”Tämä bisnes ei sovi hermoherkille sijoittajille”

BDO:n vanhempi osakas Richard Greiner arvelee, että talouden epävarmuuksista huolimatta merialalla jatketaan investointeja vakaalla tahdilla. Hänen mukaan edes geopoliittiset uhat tai kauppasotiin ja brexitiin liittyvät tekijät eivät hevin heilauttele merenkulkualan luottamusta tulevaisuuteen.

– Merenkulku ei ole heikkohermoisten bisnestä. Pitkällä aikajänteellä alalle sitoutuneet toimijat voivat odottaa sijoituksilleen parhaita tuottoasteita. Tuoreimmassa tutkimuksessamme vain rahoituskustannukset ovat suurimpia kysymysmerkkejä, sillä rahoituksen hinnalla on merkittävä vaikutus varustamoiden tuloksiin ja suorituskykyyn, Greiner sanoo.

Hänen mukaansa myös viranomaissäätelyn kustannukset huolestuttavat merialan johtajia yhä enemmän.

– Kuten eräs vastaajistamme sanoi, IMO 2020 -säännöt tarjoavat ”lakimiehille ja muille riitojen setvijöille täydelliset työolot”, Greiner luonnehti kansainvälisen merenkulkujärjestön uusien polttoainesääntöjen saamaa vastaanottoa.

– Merenkulun piirissä käytetään runsaasti rahaa ja tehdään paljon enemmän töitä kestävän kehityksen eteen kuin viranomaiset edes vaativat. Näin merenkulku pysyy myös sijoittajien suosiossa ympäristöystävällisenä ja teknisesti edistyneenä toimialana.

Jaa artikkeli