Merikuljetukset laskivat tammikuussa 7 prosenttia – matkustajamäärä jäi alle neljännekseen viime vuodesta

Tilastokeskuksen maaliskuussa julkaisemien merikuljetus tilastojen mukaan tammikuussa vienti laski 5 prosenttia ja tuonti 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Matkustajamäärä jäi alle neljännekseen viime vuodesta.

Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuoden 2021 tammikuussa yhteensä 7,7 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset laskivat edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna 7 prosenttia. Vienti laski 5 prosenttia ja oli 4,1 miljoonaa tonnia. Tuonti laski 10 prosenttia ja oli yhteensä 3,6 miljoonaa tonnia.

Ulkomaan merikuljetukset kuukausittain (tonnia) 2019–2021. Lähde: Tilastokeskus

Eniten kuljetettiin kappaletavaraa yhteensä 1,4 miljoonaa tonnia, joka oli 18 prosenttia kaikista kuljetuksista. Seuraavaksi eniten kuljetettiin öljytuotteita, 1,1 miljoonaa tonnia ja raakaöljyä 0,9 miljoonaa tonnia.

Konttien kuljetukset

Kontteja kuljetettiin yhteensä 1,0 miljoonaa tonnia Suomen satamien kautta tammikuussa 2021, joka oli 10 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 tammikuussa. Kuljetettujen konttien määrä oli 70 390 (124 102 TEU-konttia) 1) . Konttien vienti väheni 13 prosenttia tonneissa mitattuna ja tuonti väheni kaksi prosenttia vuoden 2020 tammikuuhun verrattuna.

Matkustajaliikenne

Matkustajaliikenteessä kuljetettiin vuoden 2021 tammikuussa 243 626 henkilöä. Suomen ja Viron välillä matkusti 161 830 henkilöä ja Suomen ja Ruotsin välillä 77 851 henkilöä ja Suomen ja Saksan välillä 3 945 matkustajaa. Matkustajia oli vain 23 prosenttia tammikuun 2020 matkustajamäärästä.

Kuljetusvälineiden kuljetukset

Kuljetusvälineitä kuljetettiin ulkomaan meriliikenteessä tammikuussa 2021 kaikkiaan 157 532 kappaletta. Kuljetusvälineiden kuljetuksista suurin osa oli matkustajien henkilöautojen kuljetuksia. Henkilöautoja kuljetettiin tammikuussa 70 700 kappaletta. Seuraavaksi eniten kuljetettiin kuorma-autoja 51 257 kappaletta ja kuorma-autojen perävaunuja 32 773 kappaletta.

Saimaan kanavan alusliikenne ja kuljetusten määrä

Saimaan kanavan kautta kuljetettiin 61 164 tonnia tavaraa ulkomaan liikenteessä. Ulkomaan liikenteessä olevilla aluksilla kuljetettiin eniten raakapuuta, yhteensä 18 745 tonnia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä.

 

Jaa artikkeli