Meristrategiafoorumissa keskustellaan Suomen merenkäytön tulevaisuudesta

Meriliiton Meristrategiafoorumeissa keskustellaan maamme merenkäytön haasteista ja pohditaan eri ratkaisuvaihtoehtoja. Meriliitto-Sjöfartsförbundet ry toimii kansallisen merenkäytön edistämiseksi ja merellisten toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

IMO:ssa käsitellään lähikuukausina Suomenkin merenkululle merkittäviä ratkaisuja olemassa olevien laivojen operoinnin sovittamiseksi ilmastomuutoksen torjuntaan. Kuva: Helena Lylyharju.

Vuoden 2020 Meristrategiafoorumin avaa tuore liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

IMO:ssa käsitellään lähikuukausina Suomenkin merenkululle merkittäviä ratkaisuja olemassa olevien laivojen operoinnin sovittamiseksi ilmastomuutoksen torjuntaan. Samalla keskustelu on nopeasti kääntynyt päästöjen vähentämisestä kokonaan hiilineutraaliin liikenteeseen siirtymiseksi.
Suomi on Euroopassa ”pussin perällä”, mikä asettaa omalle ulkomaankaupan logistiikalle erityishaasteita, joita Turun yliopisto ja Aalto yliopisto ovat yhdessä selvittäneet. Ohjelman alustuksilla johdetaan osallistujat aktiiviseen kes-kusteluun tilanteen ratkaisuista.

Paikka: Liikenne- ja viestintäministeriön Lars Sonck-sali, Eteläesplanadi 16
Aika: perjantai tammikuun 24. päivä klo 10:00 – 16:00
Osa esityksistä on englannin kielellä. Buffet-lounas sisältyy ohjelmaan.

Tilaisuus on on avoin ja maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista etukä-teen Meriliiton sihteerille Jouni Vainiolle viimeistään tiistaina 21.2.2020 pu-helimitse, puh. 0440 232 723 tai sähköpostilla meriliitto@gmail.com

Ohjelma:

0900-1000
Aamukahvi

1000-1015
Mikko Niini, Meriliiton puheenjohtaja:
Tervetulosanat, johdatus päivän teemoihin

1015-1030
Timo Harakka, liikenne- ja viestintäministeri:
“Meriliikenne ja ulkomaankauppamme Suomen ilmastotavoitteiden haasteis-sa”
1030-1200
“Merikuljetusten logistiikka ja ulkomaankauppamme kilpailukyky”. Uusien selvitysten tuloksia, mm MERLOG ja talvimerenkulun simulointimalli.
Lauri Ojala, professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Pentti Kujala, varadekaani, Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

Kommenttipuheenvuorot
Tiina Haapasalo, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry
Kysymyksiä ja vastauksia

1200-1300 BUFFET-LOUNAS

1300-1320
Päivi Haikkola, One Sea Ecosystem Lead, DIMECC:
”Meriklusterin ilmastoteot – kohti hiilineutraalia meriliikennettä”
1320-1340
Satu Hänninen, TkT, erityisasiantuntija, Traficom:
”IMO:ssa esillä olevat keinot merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähen-tämiseksi lyhyellä aikavälillä”

1340-1400
Sveta Ukkonen, Neste Oyj, Head of Marine Fuels & Services
”Fossiilivapaat polttoaineet merelle, riittääkö teollisuuden volyymi ja millä hinnalla?”

1400-1420 COFFEE BREAK

1420-1440
Kjeld Aabo, Director New Technologies, MAN Energy Solutions:
“Carbon-free fuel driven engines – when?”

1440-1500
Geir Björkeli, Chief Executive Officer, Corvus Energy:
”Batteries for shipping – current technology status and potentials”

1500-1520
Sami Kanerva, Senior Principal Engineer, ABB:
“Polttokennot ja vety – kuinka pian näemme todellisia ratkaisuja?”

1520-1540
Martti Alatalo, Danfoss Drives (Vacon Oy), Director Marine & Offshore:
”Maasähköt satamien laitureille – mitkä ovat ratkaisuvaihtoehdot”

1540-1600
Kimmo Rahkamo, johtaja, maakaasu ja LNG, Gasum Oy
”Synteettinen LNG ja biokaasu, koska ja miten?”

1600-1610
Vapaa keskustelu, Moderaattorin yhteenveto, Päivän päätös

Jaa artikkeli