MSI: Ilmastotoimet voivat romuttaa tankkereiden markkinat

Raakaöljyn perinteinen asema maailman vaihdetuimpana raaka-aineena järkkyy, jos maailman valtiot alkavat joukolla käyttää uusiutuvia polttoaineita ilmastonmuutoksen vuoksi. Samalla tankkereiden ja bulkkialusten markkinat romahtavat, merenkulun strategioita laativa MSI varoittaa

Tutkimustalo MSI eli Maritime Strategies International on tehnyt tuoreen tutkimuksensa Euroopan ilmastosäätiön (ECS, European Climate Foundation) toimeksiannosta. Tutkijat ottivat lähtökohdiksi kaksi vaihtoehtoa: joko nykymenon jatkumisen tai öljyn käytön radikaalin vähenemisen tapaukset. Viime mainitussa tapauksessa maailman valtiot vähentäisivät jyrkästi raakaöljyn ja hiilen kulutusta ilmaston lämpenemisen välttämiseksi.
Vähentämistapaus merkitsee öljy- ja hiilimarkkinoiden nopeaa romahtamista ja näiden tuotteiden kuljetuksiin tarvittavan tonniston reipasta vähentymistä. Tässä skenaariossa uusiutuvien energianlähteiden osuus energiamarkkinoista kasvaa viidestä prosentista vuonna 2020 arviolta 16 prosenttiin vuonna 2050. Biomassan ja biopolttoaineiden osuuden arvellaan lisääntyvän merkittävästi jo vuoteen 2030 mennessä.
Yleisesti ottaen uusiutuvia polttoaineita ei voida kuljettaa teollisessa mittakaavassa vesitse, joten nykyiset tankkeri- ja bulkkeritonnistot pienenevät samaan tahtiin fossiilisten kysynnän laskun kanssa. Uusiutuvaan energiaan liittyviä merikuljetuksia tarvitaan lähinnä laitteiden ja teollisen infran, kuten voimaloiden rakentamistarvikkeiden kuljetuksissa ja kaluston huollossa, Marex kirjoittaa.

Öljyn vähentämisen skenaariossa hiilipohjaisten polttoaineiden käyttö supistuu vauhdikkaasti, ja samalla tietenkin niihin liittyvät kuljetukset. Niinpä fossiilisten polttoaineiden vähentymisen tapaus merkitse vuosikymmeniä jatkuvaa stagnaatiota tai ainakin kysynnän taantumista tankkereiden ja hiilialusten markkinoilla, MSI varoittaa.

Tankkereiden ja bulkkereiden ansiot tippuvat

Öljytankkereiden omistajat saavat kovimman iskun. Tankkereiden kysynnän arvellaan putoavan reippaan kolmanneksen verran nykyistä tasoa pienemmäksi. Luonnollisesti taantuma pudottaa alusten hintoja ja lisää tankkilaivojen romutuksia.

Bulkkialusten omistajille huono uutinen on hiilen kuljetusten putoaminen puoleen nykytasolta. Kuitenkin koko bulkkisektorilla kuljetusten kysyntä putoaa vain 14 prosenttia vuosina 2020-2035, kunnes bulkkialusten markkina alkaa hiljalleen elpyä, tutkijat povaavat.

”Alusten romuttaminen kiihtyy ja tällä on suuret vaikutukset laivanomistajien ja alusten rahoittajien liiketoimiin. Tonnistojen käyttöasteet putoavat ja tankkereiden ja bulkkereiden kannattavuus ja ansaintakyky romahtaa fossiilisten polttoaineiden vähentymisen tapauksessa”, MSI:n tutkijoiden tuomiopäivän ennuste kuuluu.

”Capesize -bulkkilaivat yltävät ansioissaan koko 2030-luvulla vain puoleen siitä, mitä niiden pitkän ajan keskiarvotienestit nykyisin ovat olleet. VLCC (very large crude carrier) -supertankkereiden ansiot putoavat kolmannekseen pitkän ajan keskiarvoista.”

Edellä kuvattu kehitys muuttaa maailman kauppalaivaston koostumusta. Konttilaivojen osuus kasvaa merkittävästi samalla kun tankkialusten tonnisto pienenee. Maailman kauppalaivaston koko kasvaa 60 prosenttia tarkastelujaksolla, huolimatta nestemäisten lastien kapasiteetin vähentymisestä, The Maritime-Executive kirjoittaa.

Teksti Markku Pervilä

Jaa artikkeli