Neste ja Terntank allekirjoittivat sopimuksen kahdesta vähäpäästöisemmästä tankkerista

Neste on solminut aikarahtaussopimuksen Terntank Rederi A/S:n kanssa kahdesta vähäpäästöisemmästä tankkerista.

Terntankin uudet alukset voivat kulkea e-metanolilla, ja niissä on taittuvat imupurjeet. Lähde: Terntank A/S

Terntankin uudet alukset on räätälöity kuljettamaan erilaisia nestemäisiä lasteja mukaan lukien uusiutuvia raaka-aineita kuten jäte- ja tähdeperäisiä öljyjä ja -rasvoja Nesteen jalostamoille. Jalostamoilla aluksiin lastataan valmiita tuotteita, kuten uusiutuvaa dieseliä ja uusiutuvaa lentopolttoainetta merikuljetusta varten.

– Kasvatamme uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantokapasiteettiamme yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kumppanuus Terntankin kanssa tukee sitoutumistamme vastuullisuuteen, erityisesti tavoitteeseemme vähentää päästöjä koko arvoketjussa. Näiden alusten avulla jatkamme kuljetuksista aiheutuvien päästöjen ja ympäristövaikutusten pienentämistä, kertoo Lauri Helin, logistiikkajohtaja, Nesteen öljytuotteet -liiketoimintayksiköstä.

Terntankin tilaamat uudet tankkerit voivat kumpikin kuljettaa 15 000 tonnia kemikaaleja. Ne on suunnitellut Kongsberg, ja ne valmistaa CMHI Jinling Shipyard Yangzhoussa, Kiinassa. Alukset on määrä toimittaa toisen vuosipuoliskon aikana vuonna 2025 sekä vuoden 2026 alussa.

– On hienoa, että Neste on jälleen aikarahtauskumppanimme 10 vuoden tauon jälkeen. Olemme iloisia siitä, että pystymme tarjoamaan heille edistykselliset tuotetankkerit ja innovatiivista teknologiaa laivaliikenteen ympäristövaikutusten minimoimiseksi sekä hiilineutraaliustavoitteiden edistämiseksi yhdessä, sanoo Tryggve Möller, Terntankin omistaja.

Vähäpäästöisiä ratkaisuja

Tankkereissa on taittuvat imupurjeet ja kaksoispolttoainemoottori, joissa voidaan käyttää e-metanolia. E-metanoli tuotetaan talteenotetusta hiilidioksidista ja uusiutuvasta energiasta Power-to-X-teknologiaa hyödyntäen. Innovatiivinen muotoilu ja aluksen päästöjä vähentävät teknologiat pienentävät Nesteen laivakuljetusten ympäristövaikutuksia ja päästöjä.

Uudet tankkerit on vahvistettu jääolosuhteita varten, ja niissä on Terntankin Hybrid Solution® sähköinen virransyöttöjärjestelmä, akkuyksikkö, ja ne voidaan kytkeä maissa olevaan virtajärjestelmään. Alukset voivat operoida uusilla vähäpäästöisillä polttoaineilla, kuten e-metanolilla, saavuttaakseen tavoitteet nettonollapäästöistä. Terntankilla on mittava kokemus tämäntyyppisten alusten operoinnista, minkä avulla minimoidaan päästöt asutettujen alueiden lähellä, kuten satamissa.

Jaa artikkeli
portofnaantali