Nesteeltä uusi IMO2020-yhteensopiva vähärikkinen laivapolttoaine

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) edellyttää polttoaineilta 0,5 %:n globaalin rikkirajoitteen täyttämistä 1.1.2020 alkaen alueilla, joissa raja on tällä hetkellä 3,5 %. Näillä merialueilla liikkuvien alusten on tämän jälkeen käytettävä joko pakokaasujen puhdistinta tai polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,5 %. Neste auttaa laivayhtiöitä vastaamaan tiukentuviin rikkidioksipäästövaatimuksiin ja tarjoaa heille uuden polttoaineen, jonka rikkipitoisuus täyttää IMO:n sääntelyn. 

Neste Marine™ 0.5, joka sisältää 0,5 % rikkiä, tuodaan markkinoille vuoden 2019 neljännen kvartaalin aikana. Valitsemalla Nesteen vähärikkisen polttoaineen laivayhtiöt saavat helposti käyttöönotettavan ratkaisun, jonka ansiosta ne pystyvät välittömästi täyttämään globaalin rikkirajoitteen vaatimukset.

”Neste on aina ollut etulinjassa kehittämässä puhtaampia, kestävämpiä ratkaisuja. Tämä on myös laivapolttoaineiden liiketoimintaamme ohjaava tekijä. Neste Marine 0.5 täyttää laivaliikenteen rikkipäästöjen tiukentuneet lakisääteiset vaatimukset, ja lisäksi varmistaa alusten sujuvan käytön”, toteaa Marko Pekkola, Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtaja.

Neste Marine 0.5 -laivapolttoaine valmistetaan Nesteen Porvoon jalostamolla. Pitkän jalostuskokemuksensa ansiosta Neste pystyy takaamaan tuotteen tasaisen laadun ja teknisen soveltuvuuden, jotka varmistetaan kattavilla polttoainejärjestelmä- ja moottoritesteillä niin laboratoriossa kuin aluksilla. Tuote on RMG 0,5, joka täyttää ISO 8217:2017 -standardin vaatimukset.

Tuote on saatavilla Luoteis-Euroopan alueella. Tarkat sijainnit ja tuotteen tekniset tiedot julkaistaan syksyllä 2019.

Jaa artikkeli