Pohjoismaat esittävät muovisopimusta merten puhdistamiseksi

Pohjoismaat esittävät maailmanlaajuista sopimusta valtamerten puhdistamiseksi muovijätteestä. Viime viikolla Reykjavikissa kokoontuneiden viiden Pohjoismaan ympäristöministerit antoivat asiasta yhteisen julkilausuman, joka lähetettiin tiedoksi EU:n viranomaisille, YK:n alaiselle UNEP:lle sekä G7- että G20 -maille.

Ympäristöministerit esittävät myös, että Pohjoismaiden ministerineuvosto perustaa työryhmän pohtimaan keinoja, joilla mikromuovien ja ylipäätänsä muovijätteen joutumista meriin estetään.

WWF eli Maailman luonnonsäätiö huomauttaa, että Pohjoismaiden ministereiden aloite tulee hyvään aikaan, sillä aiemmin maaliskuussa Kenian Nairobissa kokoontuneet YK:n ympäristöasiantuntijat olivat epäonnistuneet käytännön jäterajoitusten luomisessa, Maritime Executive kirjoittaa.

Arvioiden maailman meriin dumpataan jopa kahdeksan miljoonaa tonnia muovijätettä joka vuosi. WWF on kiinnittänyt merten kasvavaan muoviongelmaan paljon huomiota ja tähän mennessä noin 400 000 henkilöä on allekirjoittanut säätiön vetoomuksen asian ratkaisemiseksi.

Reykjavikissa Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin ympäristöministerit kiinnittivät huomiota myös meriympäristön monimuotoisuuteen. Myös YK:n alainen CBD (Convention on Biological Diversity) pitää monia elinkeinoja, kuten maataloutta, kalastusta, metsäteollisuutta ja turismia, meriluonnon monimuotisuuden uhkatekijöinä. Lisääntyvän merenkäytön myötä monia eliölajeja uhkaa sukupuutto, YK huomauttaa.

https://maritime-executive.com/article/nordic-countries-call-for-ocean-plastic-treaty

Jaa artikkeli